Hoppa till innehåll
Media

Det nya Livsmedelssäkerhetsverket Evira inleder verksamheten 1.5.2006

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.1.2006 12.34
Pressmeddelande -

Statsrådet har i dag beslutat föreslå att lagen om Livsmedelssäkerhetsverket Evira skall stadfästas av republikens president. Det nya verket Evira inleder sin verksamhet 1.5.2006. Uppgifterna för nuvarande Livsmedelsverket, Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel EELA och Kontrollcentralen för växtproduktion KTTK samt de verkställighetsuppgifter som har hört till jord- och skogsbruksministeriets livsmedels- och hälsoavdelning sammanförs på verket.Verksamhetsområdet för Evira omfattar övervakning och undersökning av kvaliteten på och säkerheten hos livsmedel och jord- och skogsbrukets produktionsförnödenheter samt av djurens hälsa och välbefinnande och växters sundhet.

Avsikten är att sammanslå de nuvarande aktörerna inom centralförvaltningen för livsmedel och veterinärmedicin till en enda myndighet, förenkla förvaltningen och avlägsna överlappande funktioner. Därtill är målet att stärka de nuvarande regionala verksamhetsställena.

Evira kommer att sysselsätta drygt 700 personer, av vilka närmare 250 utanför huvudstadsregionen. Lokaler för verket byggs som bäst i Viks vetenskapspark i Helsingfors.

Ytterligare upplysningar:

Projektledare Jorma Hirn, tfn (09) 160 52695, 050-386 8400

Regeringsråd Maija Salo, tfn (09) 160 53399, 040-579 3399

Avdelningschef Matti Aho, tfn (09)160 53380, 040-516 9857