Hoppa till innehåll
Media

Dispensjakt på varg begränsas

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 31.1.2023 15.51 | Publicerad på svenska 1.2.2023 kl. 9.12
Pressmeddelande

Finlands viltcentrals befogenhet att bevilja dispens för jakt på varg utanför renskötselområdet begränsas genom en förordning. Från och med den 1 februari 2023 får dispens beviljas för fällande av högst 28 individer. I antalet ingår också alla andra avlidna vargar som kommer till myndigheternas kännedom, såsom individer som avlivats av polisen och individer som dött i trafiken.

I praktiken gäller begränsningen beviljandet av skade- och säkerhetsbaserade dispenser. I det maximala antalet individer ingår också andra avlidna vargar som man fått vetskap om. Det maximala antal som det får beviljas dispens för (28 individer) minskar alltså, om det till exempel fås kännedom om en varg som har dött i trafiken.

Förordningen gäller utanför renskötselområdet. Utanför renskötselområdet orsakar vargen skador i huvudsak på får och hundar. Vargar som regelbundet rör sig i närheten av bebyggelse väcker dessutom oro hos boende i det berörda området. I vissa fall har Finlands viltcentral förutom polisen beviljat dispens i sådana situationer. 

I förordningen tas det inte ställning till så kallad stamvårdande jakt, dvs. licensjakt, på varg. Riktlinjerna för stamvårdande jakt dras upp under våren i samband med att förvaltningsplanen för vargstammen uppdateras. 

Enligt Naturresursinstitutets bedömning fanns det 290 vargar i Finland i mars 2022 och i november samma år med 90 procents sannolikhet 367–482 vargar. Vargstammen i Finland har vuxit med i genomsnitt 16 procent per år sedan 2017. Vargstammen kan fortsätta att växa, även om det beviljas dispens för att fälla högst 28 individer. Det antalet är knappt 10 procent av den nedre gränsen av bedömningen av populationens storlek i mars och 7,6 procent av den nedre gränsen av den uppskattade populationsstorleken i november. 

Förordningen

Ytterligare information: 

Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, +358 295 162 391, sami.niemi(at)gov.fi
Jussi Laanikari, specialsakkunnig, +358 295 162 432, jussi.laanikari(at)gov.fi