Hoppa till innehåll
Media

Eino härjade för 60 miljoner euro

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 20.11.2013 7.46
Pressmeddelande -

Stormen Eino den 17 november fällde cirka 1,5 miljoner kubikmeter virke till ett värde på nästan 60 miljoner euro. Två tredjedelar av de skadade träden ligger inom de blåsigaste områdena längs linjen Gamlakarleby-Nyslott. Uppskattningen av skogsskadorna bygger på en kartläggning som Finlands skogscentral gjort i samarbete med andra aktörer i skogsbranschen.

Skogsskadorna består av små skadade områden som är utspridda i Södra Finland. Träd föll ofta i kanten av tidigare kalhyggen, i nyligen gallrade skogar och längs ellinjer och vägar. Flest vindskador uppstod det i Mellersta Finland, ca 0,3 miljoner kubikmeter, och Södra Savolax, ca 0,4 miljoner kubikmeter. Stora enhetliga vindskadeområden uppstod inte. Jord- och skogsbruksministeriet börjar därför inte flygfotografera de skadade områdena.

Stormen orsakade skogsägare försäljningsinkomstförluster på cirka 30 miljoner euro. Förlusterna beror på att stormfällda träd medför större avverkningskostnader än normalt och på att kvaliteten på virket är sämre. Dessutom blir skadade träd och träddelar som saknar ekonomiskt värde kvar i skogarna.

Det är långsamt och svårt att avverka de skadade träden som ligger utspridda i skogarna. Grupper på fler än 20 skadade barrträd ökar risken för insektskador betydligt, och de ska i enlighet med lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog köras bort från skogen senast sommaren 2014. Enligt rekommendationen ska de färska vindfällena avlägsnas från skogen före midsommaren. Det är mycket viktigt att minimera risken för insektskador särskilt vad gäller gran i området söder om Salpausselkä som är utsatt för granbarkborre redan tidigare.

Det finns skäl att anlita proffs för avverkning av stormskadade träd. Att skogsägare avverkar stormskadade träd själv rekommenderas inte. Avverkning av stormskadade träd kräver särskild aktsamhet, och för att garantera säkerheten rekommenderas att avverkningen utförs maskinellt. Man ska också undvika att röra sig på stormskadade områden i onödan. Det är särskilt viktigt att se till att barn inte leker i närheten av stormskadade träd eller rotvältor.

De som äger skog i ett stormdrabbat område uppmanas kontakta den lokala skogsvårdsföreningen, en skogsserviceföretagare eller ett skogsbolag för fortsatta åtgärder.

Förra gången drabbades skogarna i Finland av stormarna Tapani och Hannu i slutet av 2011. De fällde sammanlagt 3,5 miljoner kubikmeter virke till ett värde på cirka 120 miljoner euro. I juli-augusti 2010 fällde stormarna Asta, Veera, Lahja och Sylvi enligt Skogsforskningsinstitutets uppskattning totalt 8,1 miljoner kubikmeter virke.

Närmare upplysningar:
överinspektör Sanna Paanukoski, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 449
beredskapschef Yrjö Niskanen, Finlands skogscentral, tfn 0400 653 863
Finlands skogscentrals webbsidor om stormskador: http://www.skogscentralen.fi/toimet-myrskytuhossa

Jari Koskinen