Hoppa till innehåll
Media

Djurspecifikt nationellt stöd för renskötseln

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2018 13.26
Pressmeddelande

I djurspecifikt stöd ska det år 2018 betalas 28,50 euro per livsren. Stödet uppgår till sammanlagt omkring 4,5 miljoner euro som betalas till ca 900 hushåll i stödområdena C3 och C4. Regeringen fattade beslut om detta i dag.

Stödet grundar sig på Europeiska kommissionens beslut om nordligt stöd som tillåter utbetalning av stödet på samma sätt som tidigare. Villkoret för stödet är att de personer som hör till hushållet äger minst 80 livrenar vid utgången av renskötselåret.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:

Mika Survonen, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2215

Juha Vanhatalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2347