Hoppa till innehåll
Media

Veterinärmedicinsk skadenämnd tillsatt

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 5.3.2008 10.03
Pressmeddelande -

En veterinärmedicinsk skadenämnd har tillsatts för perioden 1.3.2008 - 28.2.2011.Nämnden har till uppgift att på begäran lämna utlåtande om en veterinär gjort sig skyldig till felbehandling i samband med en åtgärd eller ett annat ingrepp på ett djur.

Skadenämndens ordförande är ordföranden i landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd lagskipningsrådet, vicehäradshövding Esa Bomström. Som vice ordförande arbetar besvärsnämndens vice ordförande lagskipningsrådet, vicehäradshövding Jukka Anttila.

De övriga medlemmarna är:

stadsveterinären, chefen för miljöväsendet Antti Niinistö (veterinärpraktik och veterinärvård)

specialveterinären inom hälso- och sjukvård för produktionsdjur Outi Hälli (andra produktionsdjur än hästar)

specialveterinären inom hästsjukdomar Jyri Koponen (hästsjukdomar)

veterinärmedicine licentiat Kaisa Wickström (smådjurens inre sjukdomar)

professor, Dipl. ECVS Outi Laitinen-Vapaavuori (smådjurskirurgi)

veterinärmedicine doktor, specialveterinären inom reproduktionsvetenskap Kalevi Heinonen (medicinsk behandling av djur)

Alla medlemmar har personliga suppleanter.

Ytterligare information:
äldre regeringssekreterare Erkki Arnkil, jord- och skogsbruksministeriet,
tfn 09-160 533 99