Hoppa till innehåll
Media

Regler för övervakning av djurstöd godkända

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 23.4.2015 14.50
Pressmeddelande

Regeringen antog i dag en förordning om övervakning av djurstöd som finansieras av Europeiska unionen. Förordningen täcker övervakning av såväl direkta som programbaserade djurstöd.

I förordningen finns bestämmelser om övervakning av bidrag för mjölkkor, nötkreatur, får och getter, ersättning för djurens välbefinnande samt om miljöavtal som gäller uppfödning av lantraser.  Övervakningen regleras med Europeiska unionens förordningar och lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013).

Förordningen som antogs i dag preciserar vissa bestämmelser och fastställer att skyldigheten att kontrollera att djuren är märkta och registrerade på rätt sätt och att de övriga stödvillkoren uppfylls gäller alla stöd. När det gäller mottagare av produktionskopplade stöd kontrolleras också att gården följer sedvanligt produktionssätt. Ytterligare innehåller förordningen bestämmelser om inspektioner i slakterier i samband med slaktstöd. I paragraferna om övervakning av ersättning för djurens välbefinnande finns också bestämmelser om minskningar som tillämpas vid underlåtelse att följa stödvillkoren.

Mer information:

konsultativa tjänstemannen Juha Palonen, tfn 0295 162 356
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn 0295 162 248
fornamn.efternamn@mmm.fi
 

Petteri Orpo