Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i finansieringen av utvecklingsprojekt i företag inom livsmedels- och

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 24.7.2007 9.49
Pressmeddelande -

Finansieringen av utvecklingsprojekt med landsbygdsprogrammets medel kommer att ändras. På Europeiska kommissionens krav flyttas projektfinansieringen under en annan åtgärd i landsbygdsprogrammet.

För enskilda företag inom livsmedels- och skogssektorn lönar det sig att vänta med ansökan om finansiering tills ändringen har gjorts i programmet. Ändringen sker antagligen i augusti. Detta påverkar inte företagens investeringsstöd eller andra branschers utvecklingsinsatser.

I fortsättningen kan livsmedels- och skogssektorn få finansiering för utvecklingsinsatser enligt åtgärd 124 i landsbygdsprogrammet som i synnerhet gäller utveckling av nya produkter, teknologier och metoder inom jordbruk, livsmedelsekonomi och skogsbruk. Kommissionen ville ha en ändring eftersom den ansåg att stödnivån för utvecklingsprojekten var för hög för att kunna finansieras enligt åtgärd 123.

Enligt de nationella författningarna har företagen i livsmedels- och skogsbranschen, liksom även andra landsbygdsföretag, från den 4 juni 2007 kunnat lämna ansökningar om investerings- och utvecklingsprojekt till TE-centralerna. Kommissionens beslut kan påverka godkännandet av kostnaderna i dessa ansökningar. Ministeriet kommer att utreda frågan med det snaraste för att sökandenas intressen inte åsidosätts.

Ytterligare upplysningar:
sektionschef Sirpa Karjalainen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160 529 01, 040 524 6112
överinspektör Jaana Merta, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160 543 67, 0400 739 816

Sirkka-Liisa Anttila