Hoppa till innehåll
Media

Livsmedelsärenden samlas inom jord- och skogsbruksministeriet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.9.2007 6.38
Pressmeddelande -

Statsrådets verksamhet inom livsmedelsfrågor förbättras genom att man samlar de uppgifter som har att göra med regelverket för livsmedel under jord- och skogsbruksministeriet i början av nästa år. Samtidigt koncentreras Livsmedelssäkerhetsverkets resultatstyrning till jord- och skogsbruksministeriet. Statsrådet godkände att lagförslaget rörande denna fråga ges till riksdagen den 13/9. Lagförslaget hänför sig till det statliga budgetförslaget för 2008. Genomförandet av propositionen flyttas över från handels- och industriministeriet och social- och hälsovårdsministeriet till jord- och skogsbruksministeriet i form av resurser motsvarande sammanlagt cirka sju årsverken. Statsrådet beslutar om de tjänstemän som förflyttas efter att riksdagen har godkänt lagförslaget. Även Livsmedelsdelegationen och nämnden för nya livsmedel flyttas över från handels- och industriministeriet till jord- och skogsbruksministeriet. Enligt den arbetsfördelning som gäller nu har ärendena rörande produktlagstiftning för livsmedel, som exempelvis tillsatsämnen och märkningar av förpackningar, en del av ärendena rörande främmande ämnen samt ärenden rörande genmodifierade livsmedel hört till handels- och industriministeriet. Social- och hälsovårdsministeriet har ansvarat för butiker och restauranger samt för hygienkraven på industrier som tillverkar växtprodukter. Jord- och skogsbruksministeriet har ansvarat för uppgifter som har med livsmedelskvalitet och -säkerhet att göra. Livsmedelssäkerhetsverket Evira har sedan det grundades år 2006 hört till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde, men myndighetens resultatstyrning inom livsmedelsfrågor har genomförts som ett samarbete mellan tre ministerier.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
Veli-Mikko Niemi, chef för livsmedelssäkerhet, tfn. 050 367 1039
Matti Aho, avdelningschef, tfn 040 516 9857