Hoppa till innehåll
Media

Delegationen för livsmedelskedjan stärker branschens konkurrenskraft

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 26.1.2010 14.01
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en nationell delegation för livsmedelskedjan för tiden 26.1.2010–31.12.2012. Delegationen för livsmedelskedjan ersätter den tidigare ledningsgruppen för livsmedelsekonomins kvalitetskedja.

Målet är att stärka hela verksamheten inom vår livsmedelsbransch så att den finländska matens mervärde blir mer synligt än förut på marknaden. Delegationen förbereder ett utvecklingsprogram för att stärka livsmedelskedjans konkurrenskraft i Finland. Dessutom drar delegationen upp linjerna för insatsområdena som gäller anslagen för utvecklingen av livsmedelskedjan och livsmedelsbranschens forskning i jord- och skogsbruksministeriets i regi.

På sista tiden har det skett förändringar inom livsmedelsekonomins verksamhetsfält. Livsmedelsproduktionen, -förädlingen och -distributionen har internationaliserats. Även konsumenternas värderingar har förändrats. Konsumenternas köpbeteende baserar sig i allt högre grad på bl.a. ansvarsfrågor såsom miljön, produktsäkerhet, näring, djurens välmående och var varan produceras. Dessa utgör även i fortsättningen viktiga startpunkter för utvecklingen av livsmedelskedjans nationella konkurrenskraft.

Överdirektör Heimo Hanhilahti från jord- och skogsbruksministeriet utsågs till ordförande för delegationen för livsmedelskedjan och överdirektör Matti Aho från jord- och skogsbruksministeriet till viceordförande. Medlemmar är kosthålls- och städchef Kaarina Hassel från Kuntaruokailun asiantuntijat, verkställande direktör Heikki Juutinen från Livsmedelsindustriförbundet, verkställande direktör Osmo Laine från Finlands Dagligvaruhandel, verkställande direktör Tarja Peltola från Kasvis Galleria, generalsekreterare Liisa Rohweder från WWF Finland, verksamhetsledare Antti Sahi från Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, generalsekreterare Sinikka Turunen från Finlands Konsumentförbund och jordbruksrådet Taina Vesanto från jord- och skogsbruksministeriet. Överinspektör Petri Koskela är delegationens sekreterare.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
delegationens ordförande Heimo Hanhilahti, tfn 09 160 53311
delegationens sekreterare Petri Koskela, tfn 09 160 52328

Sirkka-Liisa Anttila