Hoppa till innehåll
Media

En fortsatt prisuppföljning behövs inom livsmedelskedjan

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 1.2.2010 8.48
Pressmeddelande -

Enligt jord- och skogsbruksministeriet finns det behov i Finland av en regelbunden prisuppföljning inom livsmedelskedjan. Prisernas genomskådlighet i kedjans olika faser tryggar en rättvis inkomstfördelning mellan livsmedelskedjans aktörer, ger konsumenterna rätt information om vilka olika kostnadsfaktorer matpriset består av och hur stor del av matpriset som utgörs av t.ex. skatter.

Jord- och skogsbruksministeriets statssekreterare Jouni Lind uppmuntrar livsmedelsbranschens alla parter att fortsätta samarbetet för att utveckla god avtalspraxis. Han anser att det är utomordentligt att ETLA i sin forskning tagit fasta på de små producenternas tillträde till marknaden. Lind kommenterade idag ETLA:s rapport om livsmedlens prisbildning och marknadens funktion vid offentliggörandet i Helsingfors.
Tillsammans, då alla parter beaktar avtalspraxis kan man stärka i synnerhet de små aktörernas ställning i livsmedelskedjan, göra livsmedelsutbudet mer mångsidigt och lokalt samt stärka den finländska matkulturen.

”De små producenterna får inte lida för orimliga hyll- eller reklampriser eller det att de inte får efteråterbäring som de stora producenterna”, kräver Lind.

Lind anser att det finns skäl att förbättra primärproduktionens position. Även i ETLA:s rapport fastslås det att jordbruksproducenternas förhandlingsposition i livsmedelskedjan är svag. Jordbruket är pristagare på marknaden.

Den befintliga ödesgemenskapen mellan livsmedelsindustrin och primärproduktionen framkommer inte tillräckligt tydligt i rapporten. Utan inhemska råvaror skulle varken inhemska slakterier eller kvarnindustrin vara framgångsrik, utan även förädlingen skulle flytta närmare råvarans källa. Den inhemska industrin skulle tyna bort med primärproduktionen.

Häftiga prisfluktuationer försvårar verksamheten för livsmedelsbranschens parter och med längre intervaller ökar kostnaderna. Inom EU reder man som bäst ut livsmedelskedjans verksamhet och försöker öka öppenheten inom kedjan, stabiliteten och en rättvis prisbildning.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
statssekreterare Jouni Lind, tfn 09 160 53323, 050 521 3305.