Hoppa till innehåll
Media

En ny förordning skapar spelregler för glutenfria livsmedel

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.1.2009 8.22
Pressmeddelande -

EU-ländernas märkningar om glutenfria livsmedel ska harmoniseras. Dessa livsmedel kan märkas med ”glutenfri” om de innehåller mindre än 20 mg/kg gluten eller med ”mycket låg glutenhalt” om glutenhalten ligger under 100 mg/kg. Märkningen ska stå nära namnet på produkten.

Kommissionens förordning om sammansättning och märkning av livsmedel som är lämpliga för personer med glutenintoleras, dvs. personer med celiaki, publicerades 20.1.2009. Förordningen träder i kraft efter 20 dagar från publiceringen och kan tillämpas omgående. Förordningen ska dock tillämpas senast 1.1.2012.

Gluten är ett protein av vete, korn, råg och havre. I havre förekommer gluten i en sådan form som inte ger skadliga hälsoeffekter för personer med celiaki. I Finland finns det ca 25 000 personer med diagnosen celiaki (år 2007). De senaste undersökningarna visar att upp till en procent av finländarna kan ha celiaki.

I den nya förordningen ingår bestämmelser om produkter med reducerat gluten och produkter där råvaror från glutenhaltig spannmål har ersatts med andra ingredienser. Förordningen gäller även sammansatta produkter. Därtill innehåller förordningen bestämmelser om glutenmärkningar på vanliga produkter och användningen av ren havre i glutenfria produkter.

Medlemsländerna har tillämpat olika gränsvärden för ”glutenfria” produkter. Dessa värden har varierat mellan 100-200 mg/kg. Det nya strängare gränsvärdet vållar dock inte problem för industrin eftersom även processerna är mer utvecklade än tidigare. Under övergångsperioden kan det dock finnas produkter på marknaden som har den gamla ”glutenfri”-märkningen på etiketten. Dessa produkter kan innehålla 200 mg/kg gluten. Kommissionen har uppmanat medlemsländerna att starta kampanjer för att göra förordningen känd bland konsumenterna.

Det har inte funnits några bestämmelser om glutenfria livsmedel vare sig på det nationella eller på EU-planet. Eftersom EU-länderna har saknat särskilda bestämmelser har praxisen varierat. Detta har medfört hinder för handelsutbytet mellan medlemsländerna, förvirrat konsumenterna och försvårat näringsutövarnas och myndigheternas arbete i gemenskapen. Allmänt taget har medlemsländerna betraktat glutenfria livsmedel som specialdietprodukter och även marknadsfört dem som sådana.

Bestämmelserna i förordningen kan tillämpas på alla livsmedel med undantag från modersmjölksersättning som inte alls får innehålla gluten. Enligt direktivet om märkning av livsmedel ska glutenhaltig spannmål i produkten också alltid anges i ingrediensförteckningen.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Anna Lemström, tel. (09) 1605 2305, 050 502 0414

Sirkka-Liisa Anttila