Hoppa till innehåll
Media

En ny handbok för upphandling av ansvarsfulla mattjänster har publicerats

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 1.12.2021 15.56 | Publicerad på svenska 14.12.2021 kl. 13.51
Pressmeddelande
Bild: Tero Takalo, EkoCentria

Den nya webbhandboken ger råd om hur man utvecklar ansvarsfulla, högkvalitativa och kravenliga mattjänster. Handboken lyfter också fram hur mattjänsterna och maten hjälper att uppnå kommunstrategi- samt hållbarhets- och näringsmålen. Handboken riktar sig till beslutsfattare, anordnare av offentliga mattjänster, upphandlingsansvariga och -utvecklare.

Handboken innehåller praktiska exempel, dokumentmallar och checklistor som aktörerna kan använda till exempel för att beskriva nuläget, utarbeta en anbudsförfrågan och kontrollera kvaliteten på tjänsterna. Mattjänsterna kan vara egen verksamhet, in house-verksamhet eller konkurrensutsatta köpta tjänster i olika verksamhetsmiljöer.

Handboken för upphandling av ansvarsfulla mattjänster är den första i sitt slag. Den uppfyller det mål i den nationella strategin för offentlig upphandling som gäller upphandling av hållbart och ansvarsfullt producerade livsmedel och mattjänster. Att ordna den offentliga upphandlingen på ett ansvarsfullt sätt förbättrar Finlands försörjningsberedskap och hjälper att nå målet om självförsörjning. 

Publikationen är resultat av ett samarbete mellan jord- och skogsbruksministeriet, EkoCentria och den expertgrupp som utarbetat handboken. Ett stort antal experter från branschen deltog i workshopparna och diskussionerna.

 

Guiden för upphandling av ansvarsfulla måltidstjänster

 

Mei information

specialsakkunnig Auli Väänänen, p. 050 472 1312,  fornamn.efternamn@gov.fi

Mat och jordbruk