Hoppa till innehåll
Media

Enhetsnivåerna för EU:s direktstöd 2021 har preciserats

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 25.11.2021 13.46
Pressmeddelande

Statsrådet fastställde i dag enhetsnivåerna för den första posten av de jordbrukarstöd 2021 som helfinansieras av EU. Livsmedelsverket börjar betala ut stöden den 9 december.

EU:s direkta stöd betalas ut till ett belopp av sammanlagt över 500 miljoner euro. Den första posten är nästan 460 miljoner euro. I grundstöd betalas ut cirka 234,5 miljoner euro, i förgröningsstöd omkring 144,2 miljoner euro, i EU-stöd till unga jordbrukare cirka 9,6 miljoner euro och i kopplat bidrag för jordbruksgrödor omkring 15,7 miljoner euro. Nu betalas ut ungefär 95 procent av hela stödsumman 2021. 

För stödet till unga jordbrukare används det maximibelopp som EU-bestämmelserna tillåter, det vill säga två procent av det nationella maximibeloppet av EU:s direkta stöd. Stödnivån är alltså 81 euro per hektar i hela landet. Stöd till unga jordbrukare beviljas utifrån högst 90 stödrättigheter per jordbrukare. Grundstödet betalas på basis av värdet av områdets fastställda stödrättighet. Stödrättighetens storlek i stödområde AB är i år 122,37 euro per hektar och i stödområde C 106,22 euro. Förgröningsstödet är 74,20 euro per hektar i stödområde AB och 64,35 euro per hektar i stödområde C.

Maximibeloppet av det kopplade stödet är cirka 101 miljoner euro. Av detta betalas ut omkring 71 miljoner euro i den första posten i december. Bidraget för nötkreatur baserar sig på antalet gårdens bidragsberättigade nötkreatur och mjölkkor under tiden 1.1 - 15.9.2021. 
Alla de preciserade enhetsnivåerna specificeras ytterligare innan den andra posten betalas ut i juni nästa år. Även bidraget för slaktkvigor och får- och getbidraget betalas ut då i en post.  

Livsmedelsverkets pressmeddelande 23 november 2021

Mer information: 
Pirjo Kuusela, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2138 (grundstöd) 
Auli Nurmi, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2304 (bidrag för jordbruksgrödor)
Suvi Ruuska, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2248

Tabellen visar maximibeloppet och enhetsnivån för varje kopplat bidrag i den första utbetalningsposten i december 2021.    
 

     

 

EU:s kopplade bidrag

Maximibelopp miljoner euro

Euro/djur eller hektar

 

 

Mjölkkor, stödområde AB, övriga områden

30,50

599

 

Mjölkkor, åländska fastlandet

1,14

680

 

Mjölkkor, stödområde AB, yttre skärgården

0,36

930

 

Dikor och dikokvigor, åländska fastlandet och det övriga stödområdet

8,40

335

 

Dikor och dikokvigor, stödområde AB, yttre skärgården

0,85

540

 

Dikor och dikokvigor, stödområde C

6,35

112

 

Tjurar och stutar, stödområde AB det finländska fastlandet, inre skärgården

13,70

490

 

Tjurar och stutar, åländska fastlandet

0,60

480

 

Tjurar och stutar, stödområde AB, yttre skärgården

0,50

1 280

 

Tjurar och stutar, stödområde C

17,83

142

 

Slaktkvigor, stödområde AB och inre skärgården

1,00

185

 

Skärgårdskvigor, stödområde AB, yttre skärgården

0,15

585

 

Tackor, stödområde AB det finländska fastlandet och inre skärgården

1,00

45

 

Tackor, åländska fastlandet

0,30

80

 

Tackor, stödområde AB, yttre skärgården

0,20

100

 

Hongetter, stödområde AB

0,20

75

 

Slaktlamm och slaktkillingar, hela landet

1,10

25

 

Proteingrödor

9,00

117

 

Råg

1,50

82

 

Sockerbeta

1,50

132

 

Stärkelsepotatis

3,70

577

 

Frilandsgrönsaker, stödområde AB

1,20

132

 

Sammanlagt

101,08