Hoppa till innehåll
Media

Ersättningar för 2005 års översvämningsskador fastställda

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.1.2006 13.43
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet utfärdade i dag 19.1.2006 en förordning i vilken föreskrivs att för de skador som de exceptionella översvämningarna vållade år 2005 utbetalas ersättning upp till 80 % av värdet på ersättningsgrunden enligt lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar. Tills vidare utbetalas ingen ersättning för utebliven sådd eller för skadorna på trädgårdsprodukter, bärgad skörd, trädbestånd och lantbrukets ekonomibyggnader.

Utbetalningen inleds i februari. Då får de som har drabbats av skador på bostadshus, ersättning. Utbetalningen av ersättning för andra skador på byggnader, för skador på lösöre, enskilda vägar, broar, diken och vallar samt för de kostnader som har uppstått på grund av åtgärder som man har vidtagit i syfte att förebygga eller begränsa skadorna, inleds också i februari. Ersättningarna utbetalas kommunvis i takt med att alla ansökningar som gäller en viss typ av skada inom ett visst område behandlas. För detta har reserverats ca 3,8 miljoner euro.

För att man ska kunna utbetala ersättning för utebliven sådd samt för skadorna på lantbrukets ekonomibyggnader, bärgad skörd och trädgårdsprodukter krävs att EU-kommissionen godkänner ersättningarna och ersättningsprocenterna. Det beräknas att kommissionens förfarande för godkännande ännu kan ta en rätt så lång tid i anspråk. För jordbruksskador är det möjligt att få ersättning efter att kommissionen har godkänt alla ersättningsobjekten inom jordbrukssektorn.

Ytterligare information:

lantbruksrådet Esko Juvonen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160 533 45

Mirja Eerola, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160 526 76överinspektör