Hoppa till innehåll
Media

Propositionen om ändring av lagen om fiske till riksdagen för behandling

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.12.2018 13.45 | Publicerad på svenska 13.12.2018 kl. 15.37
Pressmeddelande

Regeringen överlämnade i dag en proposition till riksdagen med förslag om ändring av lagen om fiske. Ändringarna handlar om utveckling av ett system för sanktioner för olaglig fångst av hotade och försämrade fiskarter samt förbättring av fiskemöjligheterna för invånarna i övre Lappland.

Innehållet i propositionen är detsamma som regeringen behandlade förra veckan.

- Jag är nöjd med att regeringen nådde samförstånd och vi kan driva vidare dessa två viktiga ändringar. Om riksdagen antar ändringarna, börjar de gälla redan sommaren 2019. Människorna i övre Lappland får fiska i bekanta vatten och bekämpningen av tjuvfiske förbättras, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

I systemet för sanktioner för brott mot lagen om fiske föreslås en sanktion som går ut på att i samband med olaglig fångst av hotade och försämrade fiskarter kan det förutom själva fisken även dess riktgivande värde dömas förverkat. Värdet på fiskarter som bestäms av Naturresursinstitutet ska fastställas genom en förordning.

Målet är att effektivisera skyddet och återställandet av hotade och försämrade fiskarter. I vissa vattendrag har de dyra projekten för att återuppliva vandringsfiskbestånden upprepade gånger lidit på grund av tjuvfiske. Behovet av en sanktionsavgift lyftes fram redan vid beredningen av den nya lagen om fiske (379/2015). Då lovade man att frågan utreds i samband med det fortsatta arbetet.

Ändringen av lagens 10 § som gäller övre Lappland ger invånarna i Enontekis, Enare och Utsjoki möjlighet att köpa ett säsongkort för att i den egna hemkommunen fiska på de statliga vatten som är vandringsfiskarnas uppstigningsområden. Tillståndet för handredskapsfiske får man köpa till självkostnadspris. För personer under 18 år är detta fiske avgiftsfritt. Fiskets hållbarhet säkerställs av Forststyrelsen genom tillståndsvillkor, såsom fångstkvoter. Det är också i fortsättningen möjligt för personer som bor på andra orter att köpa dygnskort till samma vattendrag.

Efter att den nya lagen om fiske trädde i kraft blev det avsevärt svårare att i över Lappland utöva fiske som hör till den traditionella same- och lokalkulturen eftersom även lokala invånare har varit tvungna att köpa dygnsfiskekort. Dessutom har antalet fiskekort varit begränsat. Det säsongtillstånd som ingår i regeringens proposition tryggar möjligheterna för lokala invånare att fiska i området.

Ytterligare information: 

Eija Kirjavainen, fiskeriråd tfn, 0295 16 2404
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868
fornamn.efternamn@mmm.fi

Fiskar Fiskebegränsningar Fiskelicenser Jari Leppä Laxens år