Hoppa till innehåll
Media

Tidsgräns för förhandlingarna om södra Finlands nationella stöd

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.7.2007 10.44
Pressmeddelande -

Statsrådet har i dag 12.7.2007 fatta beslut om att fastställa en tidsgräns för att nå avtal i förhandlingarna med jordbruksproducenternas centralorganisationer (MTK och SLC). Förhandlingarna avser stödprogramförslaget till Europas kommission om inkomst- och strukturstöd som betalas med nationella medel till stödområdena A och B i södra Finland från och med år 2008. Stödprogramförslaget bygger på artikel 141 i Finlands EU-anslutningsavtal. Den nu fastställda tiden gäller till 20.7.2007.

Staten och jordbruksproducenternas centralorganisationer förhandlar och besluter gemensamt om förslag till Europeiska unionen angående de nationella stöden i enlighet med lagen om nationella stöd. Eftersom staten och jordbruksproducenternas centralorganisationer under förhandlingarna hittills inte har nått en gemensam syn på stödprogramförslaget fastslår statsrådet enligt samma lag en tidsgräns för att nå avtal.

Förhandlingarna har hittills förts i positiv och konstruktiv anda samt fortsätter med målsättning att nå en gemensam syn på det stödprogramförslag som lämnas till Europas kommission.

Om en gemensam syn inte nås inom den utsatta tiden, fattar statsrådet i enlighet med lagen beslut om stödprogramförslaget.

Stödprogramförslaget till kommissionen avser förslag om de inkomst- och strukturstöd som betalas till jordbruket i stödområdena A och B under åren 2008¿2013. Enligt förslaget betalas södra Finlands nationella stöd till husdjursskötsel, trädgårdsskötsel och växtproduktion.

Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet:
överdirektör Heimo Hanhilahti, tfn (09) 1605 3311, 040 513 2120
sektionschef Esa Hiiva, tfn (09) 1605 2657, 040 733 6225