Hoppa till innehåll
Media

Stödet för växtproduktion i Södra Finland höjs

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.3.2008 13.16
Pressmeddelande -

Statsrådet beslutade i dag om att stödet för växtproduktion i Södra Finland 2007 höjs. Stödet för olje-, protein- och fibergrödor, vete och maltkorn är 39 euro per hektar, för stärkelsepotatis och råg 61 euro per hektar och för frilandsgrönsaker, dill och persilja 167 euro per hektar. Stödet för växtproduktion uppgår uppskattningsvis till sammanlagt 14,4 miljoner euro. Stödet ingår i lösningen om 2007 års nationella stöd.

De gårdar inom region A och B som inte har en gällande förbindelse om miljöstödets nationella tilläggsdel kan betalas stöd för växtproduktion. Stödet betalas i form av s.k. stöd av mindre betydelse (de minimis). Ändringen av kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse, som trädde i kraft i början av år 2008, gjorde höjningen möjlig.

Enligt kommissionens förordning uppgår stödet nu till högst 7 500 euro per stödmottagare under tre påföljande beskattningsår (tidigare 3 000 euro i tre års tid). Även Finlands landskvot höjdes från ca 11,93 miljoner euro till ca 26,75 miljoner euro.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Esa Hiiva, tfn 09-160 526 57, 040 733 6225
regeringssekreterare Katri Valjakka, tfn 09-160 542 45