Hoppa till innehåll
Media

Mjölkproducenter i Södra Finland får ytterligare stöd i januari

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2014 13.42
Pressmeddelande -

Regeringen fastställde i dag det nationella ytterligare stödet till mjölkproducenter i Södra Finland. Stödet lindrar effekterna av Rysslands importförbud av 7.8.2014. Stödet betalas i en engångspost för mjölk som levererats till ett mejeri i december. Stödet är 12,5 cent per liter. Stödet betalas till producenterna i samband med produktionsstödet för december 2014 i januari 2015. Det nationella literspecifika stödet 2014 i stödområdet AB i Södra Finland uppgår sammanlagt till 19 miljoner euro. Det ytterligare stödet utgör omkring 5 miljoner euro av denna summa. I slutet av december utfärdade EU-kommissionen en delegerad förordning om ett tillfälligt direktstöd till finska mjölkproducenter för att delvis kompensera effekterna av Rysslands importförbud. EU-förordningen ger en författningsgrund för det nationella ytterligare stödet till Södra Finland.

För det ytterligare stödet används det krisstöd till jordbruket som anvisats i den andra tilläggsbudgeten 2014. Detta krisstöd har redan tidigare använts för att höja det nationella mjölkstödet som betalas inom området för nordligt stöd.

Ytterligare upplysningar:
äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn 0295 162 347

Petteri Orpo