Hoppa till innehåll
Media

EU-kommissionen godkände förslaget till jordbruksstöd till Södra Finland

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 6.2.2014 8.04
Pressmeddelande -

Europeiska kommissionen har officiellt godkänt Finlands förslag till nationella stöd till Södra Finland 2014-2020. Förslaget lämnades till kommissionen i oktober i fjol. Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen och jordbrukskommissionär Dacian Cioloş nådde en överenskommelse om de viktigaste frågorna enligt Finlands förslag i november.

Minister Koskinen är nöjd när kommissionen nu godkänt förslaget. Det återstår dock arbete för att finslipa detaljerna. – Tillsammans med producentorganisationerna ska vi ännu avgöra många viktiga principer och finansieringselement som gäller de olika jordbruksstöden och som skapar en långvarig, förutsägbar, effektiv och med tanke på förvaltningen förnuftig stödhelhet, säger minister Koskinen.

Systemet med det nationella s.k. 141-stödet som började gälla år 2008 och som betalats i Södra Finland upphörde vid utgången av år 2013. Därför gav Finland kommissionen i oktober 2013 ett förslag om fortsättning av det nationella stödet. Kommissionens beslut täcker en ovanligt lång tid, dvs. hela program- och finansieringsperioden för EU:s jordbrukspolitik 2014-2020.

Det fortsatta stödet tar hänsyn till EU:s nya jordbrukspolitik och EU-stödinstrument som är lämpligare för Finland än tidigare. I somras godkände man de huvudsakliga riktlinjerna för EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP. Till exempel EU:s produktionskopplade stöd kan nu i större omfattning användas direkt för att stödja de olika produktionsinriktningarna. Största delen av de reformerade EU-stödinstrumenten tas i användning år 2015 då även Finland utnyttjar de nya möjligheterna i hela landet och i synnerhet i Södra Finland.

I samband med CAP-reformen tog man in i EU-lagstiftningen en möjlighet för kommissionen att ge Finland tillstånd att betala nationella jordbruksstöd i Södra Finland under perioden 2014-2020. Denna EU-rättsgrund ersätter den gamla rättsgrunden enligt artikel 141 i Finlands EU-anslutningsfördrag. Om det stödsystem som kommer att gälla tiden efter år 2020 förhandlar Finland i samband med beredningen av jordbrukspolitiken under EU:s nästa program- och finansieringsperiod.

I år betalas de nationella inkomststöden i samma form och hålls på samma nivå som år 2013. Stödet uppgår allt som allt till ca 63 miljoner euro. Från år 2015 integrerar Finland en stor del av de produktspecifika stöden till Södra Finland i EU:s helfinansierade direktstöd. Stödsystemet för mjölk- och nötköttproduktion, får- och getskötsel samt odling av stärkelsepotatis och frilandsgrönsaker är i fortsättningen ett enklare och effektivare system som bygger på EU-stöd. Systemet med stöd för trädgårdsodling samt svin- och fjäderfäskötsel fortsätter 2015-2020 i form av ett stegvis sjunkande stöd på samma sätt som i dag.

I samband med att det nationella stödet till Södra Finland avgjordes i november kom man överens med kommissionen om vissa åtgärder som förbättrar lantbrukets struktur i hela landet. Kommissionen kan enligt statsstödsförfarandet godkänna Finlands förslag för att underlätta grundläggande reparationer av produktionsbyggnader liksom också en höjning av investeringsstöden till flera gårdars gemensamma projekt. Också unga jordbrukare kan få mer startstöd och Finland kan fortsätta det nuvarande systemet med avträdelsestöd fram till slutet av år 2018.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
statssekreterare Risto Artjoki, tfn 0295 162 254
lantbruksrådet Kari Valonen, tfn 0295 162 269
konsultativa tjänstemannen Martti Patjas, tfn 0295 162 474
förnamn.efternamn@mmm.fi