Hoppa till innehåll
Media

EU-länderna understöder undantag från jordbrukets tvärvillkor på grund av läget i Ukraina

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 14.6.2022 8.13 | Publicerad på svenska 15.6.2022 kl. 11.56
Pressmeddelande
Jordbrukslandskap i Hollola i juni 2022.

EU:s jordbruksministrar sammanträdde den 13 juni i Luxemburg. Ministrarna diskuterade bland annat situationen på jordbruksmarknaden, särskilt mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina. Dessutom presenterade kommissionen en rapport om tillämpning av EU:s hälso- och miljönormer på importerade jordbruksprodukter. Ministrarna diskuterade också bland annat målen för minskad användning av växtskyddsmedel i den kommande växtskyddslagstiftningen. Finlands representant vid rådsmötet var jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen.

Ministrarna understödde de principer som kommissionen presenterade för beredningen av fiskekvoterna för 2023. Finland ställer sig positivt till att mål för maximal hållbar avkastning, fleråriga planer för fiskbestånden och vetenskapliga utlåtanden iakttas när kommissionen lägger fram förslag om fiskemöjligheterna för 2023. 

Rådet diskuterade också hur situationen på jordbruksmarknaden ser ut i synnerhet efter invasionen av Ukraina. Kommissionären Janusz Wojciechowski frågade vad medlemsländerna anser om behov av undantag från tvärvillkoren GAEC 7 (växelbruk) och 8 (icke-produktiva arealer) för 2023. En stor majoritet av medlemsländerna understödde kommissionärens initiativ. Minister Antti Kurvinen sa också att han är beredd att överväga undantag från reglerna för den gemensamma jordbrukspolitiken för att hela produktionspotentialen hos jordbruket i EU ska kunna utnyttjas i detta exceptionella läge. När det gäller båda de frågorna väntas nu kommissionen lägga fram förslag till lagstiftning.

Under övriga frågor behandlades bland annat en gemensam strategi för målen att minska användningen av växtskyddsmedel i den framtida växtskyddslagstiftningen. Under diskussionen framförde många medlemsstater att de är bekymrade över storleken på målen för minskad användning av växtskyddsmedel. Minister Kurvinen betonade att det är viktigt att beakta att utgångspunkterna och situationerna är olika i olika medlemsstater. Exempelvis i Finland har användningen av växtskyddsmedel minskat redan under tiotals år, så den nuvarande användningen i Finland ligger redan på en låg nivå. 

Mer information:

Kari Valonen, lantbruksråd, tfn +358 295 162 047
Pertti Hakanen, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 162 322 
Risto Lampinen, chef för enheten för fiskerinäringen, tfn +358 295 162 458 
 

 

Antti Kurvinen EU och internationella frågor Fiskar Mat och jordbruk