Hoppa till innehåll
Media

EU-ministrarna enades om fiskekvoter för Atlanten och om stödåtgärder för Östersjöfisket

Utgivningsdatum 18.12.2019 7.30 | Publicerad på svenska 18.12.2019 kl. 11.28
Pressmeddelande

Sent på onsdag morgon nådde EU:s fiskeministrar en överenskommelse om fiskekvoterna för Atlanten och ett stödpaket för Östersjöfisket.

Den 16–17 december samlades rådet för jordbruk och fiske i Bryssel under ledning av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Ministrarna nådde en politisk överenskommelse om fiskekvoter för Atlanten och Nordsjön 2020. Ministrarna nådde också rådets allmänna riktlinje om stödåtgärder, som ska anpassa fiskeflottan för det östliga och det västliga torskfisket och det västliga strömmingsfisket i Östersjön till de kraftiga kvotnedskärningarna.

Vid det sista mötet i rådet för jordbruk och fiske under Finlands ordförandeskap nådde EU en politisk överenskommelse om fiskekvoterna för Atlanten 2020. Kvotbeslutet bygger på de centrala målen för den gemensamma fiskeripolitiken. Målen säkrar att fiskebestånden nyttjas på ett hållbart sätt. I synnerhet torskbeståndens tillstånd är dåligt. Till följd av detta var det nödvändigt att avsevärt minska flera fiskekvoter.

Dessutom kom man överens om villkor som förbättrar selektiviteten hos redskap i vissa områden, så att det fiske av andra fiskarter som är på en hållbar nivå kan fortsätta. 

Utifrån kommissionens förslag till förordning tog Finland tillsammans med medlemsländerna och kommissionen fram en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar lösning. Finlands utgångspunkt som rådsordförande var att se till att målet om maximalt hållbart uttag av fiskbestånden enligt den gemensamma fiskeripolitiken uppnås och att besluten baserar sig på vetenskapliga råd”, säger minister Jari Leppä.

Rådet nådde också en allmän riktlinje om de stödåtgärder som gäller Östersjöns torskbestånd och västliga strömmingsbestånd. Den allmänna riktlinjen är en fortsättning på den deklaration som medlemsländerna och kommissionen gav om hanteringen av krisen inom torskfisket och det västliga strömmingsfisket i Östersjön vid rådets möte i oktober. Syftet med stödpaketet för Östersjön är att göra det möjligt att stödja i synnerhet skrotning av fiskefartyg i och med att fiskekvoterna minskar betydligt. 

Rådet antog också enhälligt en förordning om fiskemöjligheter i Medelhavet och Svarta havet 2020.

Mer information:

Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn 0295 162 458, e-post: fornamn.efternamn@mmm.fi

Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, e-post: fornamn.efternamn@mmm.fi