Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Rådets jordbruksministrar diskuterar CAP-reformens miljö- och klimatåtgärder och övergångsperiod

Jord- och skogsbruksministeriet
15.11.2019 12.19 | Publicerad på svenska 15.11.2019 kl. 14.07
Pressmeddelande

Rådet (jordbruk och fiske) sammanträder måndagen den 18 november i Bryssel under ledning av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. På agendan står diskussion om de miljö- och klimatåtgärder som ingår i reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken samt om reformens övergångsperiod.

Senaste gången diskuterades miljö- och klimatåtgärderna på rådets möte i juli. Ministrarna efterlyste en högre miljö- och klimatambitionsnivå, beaktande av lokala förhållanden, minskning av det administrativa arbetet samt en tillräckligt stor finansiering. Enligt ministrarna krävde frågan ytterligare arbete på expertnivå. Utifrån expertarbetet föreslår Finland nu som ordförandeland en ny modell som syftar till att i enlighet med medlemsländernas önskemål kombinera högre ambitioner och flexibilitet i fråga om miljö och klimat.

När det gäller finansieringen för miljö- och klimatåtgärder inom pelarna I och II föreslår Finland en gemensam procentandel. Utgångsläget är att nivån för miljö- och klimatambitionen ökar jämfört med i dag. Finlands ändringsförslag gör det möjligt för medlemsländerna att välja stödformer bland pelarna I eller II så att den fastställda procentandelen uppfylls.

Vidare ska rådet behandla kommissionens förslag till förordningar om CAP-reformens övergångsperiod. Det ena förslaget handlar om överföring av medel mellan pelarna I och II och det andra om övergångsperiodens egentliga innehåll. Som övergångsperiod har kommissionen föreslagit år 2021, men periodens slutliga längd beror på de pågående förhandlingarna om budgetramen (MFF). I likhet med den föregående budgetperioden föreslår kommissionen att de nuvarande CAP-åtgärderna ska fortsätta under övergångsperioden, men att finansieringen kommer från den nya fleråriga budgeten.

Enligt minister Jari Leppä ger förordningarna jordbrukarna önskad klarhet:

- Vi har redan väntat på kommissionens förslag till övergångsperiod och jag är glad att vi nu fick förslagen till behandling. Förordningarna om övergångsperioden skapar stabilitet i jordbrukarnas verksamhetsmiljö och en smidig övergång till en ny period.

Efter rådets möte träffar minister Jari Leppä bland andra den blivande jordbrukskommissionären Janusz Wojciechowski, den blivande kommissionären för miljö- och havsfrågor Virginijus Sinkevičius och den blivande kommissionären för internationellt partnerskap Jutta Urpilainen.

Ytterligare information:

Ahti Hirvonen, enhetschef, tfn +358 295 16 2337

Satu Haapaniemi, specialmedarbetare, tfn +358 50 400 5193