Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU:s jordbruksministrar: jord- och skogsbruk ger möjligheter att motarbeta klimatförändringar

Jord- och skogsbruksministeriet
17.5.2016 18.22
Pressmeddelande

Rådet för jordbruk och fiske sammanträdde i Bryssel den 17 maj. Rådets bredaste diskussion gällde jordbruk och klimat. Finland representerades i rådet av jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Enligt minister Tiilikainen har jord- och skogsbruk en stor roll när det gäller att bromsa klimatförändringar. Jordbruket ska inte ses bara som ett problem, utan också som en lösning. Ministern påpekade att möjligheten att på ett kostnadseffektivt sätt reducera utsläppen från jordbruk är dock begränsad. Den globala matproduktionen måste ökas för att kunna möta efterfrågan hos en växande befolkning.

Minister Tiilikainen betonade betydelsen av skog när man vill motarbeta klimatförändringar och ta upp koldioxid.  Klimatåtgärderna ska uppmuntra till en hållbar vård och användning av skogar.

- Bioekonomin har spelat en stor roll i att den globala uppvärmningen har saktat in. Utveckling av bioekonomin bygger på hållbar skogsvård.  Virke kan användas för att utveckla nya produkter och ersätta icke förnybara material och fossil energi, underströk Tiilikainen.

Rådet diskuterade också förenkling av den gemensamma jordbrukspolitiken samt om jordbruksprodukternas marknadsläge.  Minister Tiilikainen önskade att kommissionen kommer med fler åtgärder som förenklar CAP. Systemet med tvärvillkor kräver särskilt en grundlig utvärdering. Att förenkla övervakningen och göra sanktionerna rimligare är önskvärt.

- Till exempel felen i djurregisteranmälningar är ofta mänskliga och oavsiktliga. De innebär inte någon risk för korrekta stödutbetalningar eller läget för uppföljning av djursjukdomar. Därför får sanktionerna inte vara orimliga, sade minister Tiilikainen.

Kommissionen gav en rapport om marknadsläget som fortfarande är allvarligt. Enligt minister Tiilikainen bör kommissionen i höst ta fram direkta för producenter avsedda stödåtgärder och höja förskott på stöd.  Rådet behandlar frågan igen på mötet i juni.

Mer information:
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 040 751 8407, [email protected]

Rådet för jordbruk och fiske sammanträdde i Bryssel den 17 maj. Rådets bredaste diskussion gällde jordbruk och klimat. Finland representerades i rådet av jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

EU och internationella frågor Kimmo Tiilikainen Mat och jordbruk Natur och klimat Skogar