Hoppa till innehåll
Media

Grunderna för EU-stöd till mjölkproducenter godkända

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.2.2015 14.37
Pressmeddelande

Regeringen godkände i dag grunderna som man tillämpar när man betalar EU-stöd till mjölkproducenterna på grund av konsekvenserna av Rysslands förbud mot import av mjölkprodukter. EU förutsätter att stödet tilldelas mjölkproducenterna med samma krav på objektivitet, icke-diskriminering och undvikande av snedvridning av konkurrensen. Finland får bevilja sammanlagt högst 10 729 307 euro i stöd.

Stöd betalas alla de mjölkproducenter som under minst en dag under tiden 1 september - 31 december 2014 hade produktion. Stödet som betalas enligt kvotregistret uppgår till högst 1,45 cent per liter.


För mjölk som producenterna sålt direkt till konsumenter betalas inget stöd.

Ansökningsblanketten som kan fås på webbsida www.suomi.fi från den 18 februari, lämnas till kommunen senast den 9 mars 2015. Landsbygdsverket ger också anvisningar för ansökan. Producenterna får stödet senast den 31 maj 2015.

Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Juha Palonen, tfn 0295 162 356
jordbruksekonomist Antti Unnaslahti, p. 0295 162 426
överinspektör Susanna Jansson, p. 0295 312 436 (Landsbygdsverket)