Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Europeiska unionens råd tog beslut om att upphöra med torskfisket i merparten av Östersjön

Jord- och skogsbruksministeriet
15.10.2019 12.44
Pressmeddelande

EU-ländernas jordbruks- och fiskeministrar beslutade om fiskekvoterna för Östersjön 2020 under det möte som rådet för jordbruk och fiske höll i Luxemburg den 14 oktober.

Finland, som är ordförande i Europeiska unionens råd, ledde de väldigt krävande förhandlingarna. Minister Jari Leppä är nöjd med beslutet.

"Torskbestånden i Östersjön och strömmingsbeståndet i södra Östersjön är synnerligen svaga. Därför var vi tvungna att ta de nödvändiga besluten om att minska fiskekvoterna och upphöra med fisket efter torsk i östra Östersjön. Samtidigt ser vi till att medlemsländerna har verktyg för att stödja de fiskare som blir tvungna att upphöra med sin näring”, säger Leppä.

Östersjöstaterna och kommissionen gav också en deklaration om hanteringen av krisen inom torskfisket och strömmingsfisket i södra Östersjön. Syftet med deklarationen är att kunna ta fram stödåtgärder som hjälper att upphöra med fiskeverksamheten. I praktiken innebär detta till exempel stöd för skrotning av fiskefartyg.  Detta minskar risken för att det olagliga fisket ökar och riktar sig också till andra fiskbestånd.

”Jag tror att vi har nått en ansvarsfull och hållbar lösning som bidrar till återhämtning av fiskbestånden och tryggar fiskarnas framtid”, säger minister Leppä.

Rådets beslut följer den fleråriga förvaltningsplanen för fiskebestånd i Östersjön och det vetenskapliga rådet. Även Europeiska kommissionen understödde beslutet.

Kvoten för åtta fiskbestånd minskar, en kvarstår oförändrad och en stiger. 

Rådets beslut om fiskekvoter för Östersjön 2020

 

EU:s största tillåtna

fångst (TAC), ton

Ändring
Strömmingskvoten i Bottniska viken        65 018  -27 %

Strömmingskvoten i Östersjöns centralbassäng och Finska viken

153 384       -10 %
Strömmingskvoten i Rigabukten 34 445 + 1 %
Kvot för det västliga strömmingsbeståndet  3 150 -65 %
Kvot för skarpsill      210 147  -22 %

Laxkvoten i Östersjöns centralbassäng och Bottniska viken

86 575 fiskar -5%
Laxkvoten i Finska viken    9 703 fiskar  0 %
Kvot för det östra torskbeståndet   2 000 (endast bifångster)  -92 %
Kvot för det västliga torskbeståndet  3 806 -60%
Kvot för rödspätta  6 894 -32 %

Ytterligare information:

Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn 0295 16 2458

Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 516 2868