Hoppa till innehåll
Media

European Bioeconomy Scene 2019 den 8–10 juli samlar ihop 350 sakkunniga inom bioekonomi till Helsingfors

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.6.2019 14.13
Pressmeddelande

Bioekonomi skapar ny tillväxt och nya möjligheter. Jord- och skogsbruksministeriet i Finland är tillsammans med Europeiska kommissionen fast beslutet att vid konferensen European Bioeconomy Scene 2019, som hålls den 8–10 juli i Helsingfors, ta den europeiska bioekonomin till en högre nivå. Målet är att få bioekonomin och den cirkulära ekonomin i Europa in i en ny fas där all verksamhet präglas av social hållbarhet, rimlighet och rättvisa.

Konferensens namn, European Bioeconomy Scene 2019, syftar på det forum där den uppdaterade bioekonomistrategin för Europa som offentliggjordes i oktober kommer att presenteras för allmänheten. Kommissionen och medlemsstaterna kommer att diskutera hur den nya strategin kan tillämpas fullt ut i alla medlemsstaterna. Att gå in för bioekonomi är ett smart affärsdrag och ett avgörande steg med tanke på en hållbar framtid.

– Vi har skapat ett forum för en dialog mellan Europeiska kommissionen och medlemsstaterna om hur vi kan utnyttja styrkorna i en bioekonomi som bygger på varje medlemsstats egen kompetens på området. Hållbart välstånd bygger inte bara på en vettig och ansvarsfull användning av förnybara resurser utan också på ett nära samarbete mellan medlemsstaterna, säger jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio

Europa är på väg att bli ett klimatneutralt samhälle. Klimatförändringen, den snabba tekniska utvecklingen, kampen om krympande naturresurser, omvandlingen av den globala ekonomin, förändrade värderingar och attityder, de demografiska förändringarna och urbaniseringen är förändringskrafter som påverkar oss på global nivå. Världen behöver hållbara lösningar som gör det möjligt att trygga tillgången på rena livsmedel och rent vatten, främja en hållbar naturresursekonomi och säkerställa att landsbygden hålls livskraftig. 

Konferensen kommer att fokusera på att presentera resultaten av färska undersökningar om hållbar bioekonomi och på att främja nätverkande mellan europeiska sakkunniga på området. Konferensen sammanför ett stort antal sakkunniga inom bioekonomi och cirkulär ekonomi samt akademiker och beslutsfattare, liksom också berörda parter från industrin och civilsamhället. 

Konferensen European Bioeconomy Scene 2019 kommer att utgöra en av höjdpunkterna i Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd, och den erbjuder ett unikt tillfälle att dra upp riktlinjerna för den europeiska bioekonomin under de kommande åren.

Konferensen sänds direkt 

Läs mer på vår hemsida

Ytterligare information:
Janne Impiö, kommunikationsdirektör, tfn +358 50 330 6065, janne.impio(at)mmm.fi

Bioekonomi EU och internationella frågor EU2019FI