Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU:s skogsrikaste länder vädjade till kommissionen

Jord- och skogsbruksministerietMiljöministeriet
17.5.2016 18.03
Pressmeddelande

Finland har tillsammans med nio andra skogsländer sänt ett brev till kommissionen. I brevet föreslår länderna att hållbar vård och användning av skog enligt Pariskonventionen ska beaktas i EU:s klimatram 2030. Brevet från jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen och nio andra EU-ministrar är riktat till klimatkommissionär Miguel Arias Cañete och jordbrukskommissionär Phil Hogan.

I brevet betonas betydelsen av skog när det gäller att bromsa klimatförändringar och ta upp koldioxid. Klimatåtgärderna ska uppmuntra till ett hållbart skogsbruk.

Kommissionen ger på sommaren ett förslag som handlar om att ta in jordbrukssektorn, skogssektorn och den s.k. sektorn för bördefördelning i EU:s klimatram 2030.

- Att övergå till hållbar bioekonomi har en stor betydelse när man vill sakta in den globala uppvärmningen.  I Finland bygger utvecklingen av bioekonomin särskilt på användningen av skogsresruser som skötts på ett hållbart och långsiktigt sätt, sade minister Tiilikainen i Bryssel i går.

I brevet föreslås att EU:s redovisningssystem för markanvändning och skog ska uppmuntra till hållbar skogsvård och skogsanvändning.  Att ta med skogliga kolsänkor i klimatramen ska göras så att ambitionen att reducera utsläpp inte minskar.

Enligt Pariskonventionen är skogar en viktig metod när det gäller att uppfylla kravet på balans mellan utsläpp och kolsänkor under den andra halvan av århundradet.

De länder som har skickat brevet är EU:s skogsrikaste länder. Ländernas skogsareal upptar nästan hälften av EU:s hela skogsareal.  Länderna är Österrike, Kroatien, Tjeckien, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slovenien och Sverige.

Mer information:
Jyrki Peisa, ministerns specialmedarbetare, miljöministeriet, tfn 050 3640 836
Heikki Granholm, forstråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 130

EU och internationella frågor Kimmo Tiilikainen Natur och klimat Skogar