Hoppa till innehåll
Media

Många internationellt kända experter kommer att delta i European Bioeconomy Scene 2019 i Helsingfors

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 29.3.2019 13.55
Nyhet

På en unik konferens om bioekonomi, som ordnas i den pulserande kuststaden Helsingfors, kommer man att presentera nya frågor och ge inblick i biobaserade värdekedjor och de anknytande socioekonomiska aspekterna. Målet för konferensen European Bioeconomy Scene 2019, som äger rum den 8–10 juli, är att skapa en inkluderande och hållbar bioekonomi för Europa.

Finlands jord- och skogsbruksministerium och Europeiska kommissionen arrangerar konferensen tillsammans. Den är ett av de huvudevenemang som ordnas i Helsingfors under Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd. Konferensen är en av de absoluta höjdpunkterna inom bioekonomisektorn i Europa. Anmälningstiden börjar den 25 mars 2019 och antalet deltagare är begränsat.

Bioekonomi är en hållbar lösning som syftar till att bekämpa akuta globala problem, t.ex. klimatförändringen, ökande konkurrens om naturresurser samt problem inom regionutvecklingen.

- Bioekonomin är nu en viktig del av Finlands ekonomi och kommer att vara det även i framtiden. Övergången till bioekonomi på europeisk nivå kräver bättre samförstånd, engagemang och beslut. Denna konferens är en betydande arena för diskussion om smart och ansvarskännande användning av förnybara resurser och den kommer att visa vägen till skapandet av en hållbar framtid för Europa, säger Jaana Husu-Kallio, kanslichef vid Finlands jord- och skogsbruksministerium.

Bioekonomin erbjuder jordbruks- och livsmedelssektorerna, skogsbruket och skogsindustrin samt kemiska industrin och läkemedelsindustrin innovativa tillvägagångssätt. Konferensens huvudteman är större och starkare biobaserade sektorer samt tillgänglighet till investeringar och marknader. Målet är att höja allmänhetens medvetenhet och att främja dialogen mellan kommissionen, EU-länderna och intressenterna.

Konferensen sammanför sådana akademiker, forskare, intressenter, politiskt ansvariga, företrädare för affärslivet och för det civila samhället som är intresserade av bioekonomi. Ett stort antal deltagare från alla delar av Europa väntas.

Syftet med konferensen är att utbyta idéer om hur den uppdaterade bioekonomistrategin “A sustainable Bioeconomy for Europe: strengthening the connection between economy, society and the environment” från 2018 och paketet om cirkulär ekonomi Circular Economy Package ska genomföras.

Mer information

Program

  • Välkommen den 8 juli till den mottagning i stadshuset som ordnas av Helsingfors stad och där Helsingfors stads borgmästare Jan Vapaavuori är värd.
  • Konferensen hålls den 9 juli i hotellet Scandic Park Helsinki i Helsingfors centrum.
  • Exkursionerna den 10 juli har destinationer där bioekonomi tillämpas i praktiken. Deltagarna åker till platser inom Helsingforsområdet och i mellersta och östra Finland.

Anmälan

På grund av att antalet platser är begränsat är det möjligt att deltagarantalet begränsas. Alla de som ryms med på konferensen kommer att få en bekräftelse.

Anmälningstiden är 25.3–17.4.2019 och anmälan sker elektronisk.

Deltagandet i European Bioeconomy Scene 2019 är gratis. Information om praktiska frågor hittas på konferensens webbplats.

Följ @BioeconomyFI på Twitter och sök upp oss på de sociala medierna för att säkert få alla våra uppdateringar.

Mer information:

Henni Purtonen, kommunikationsexpert, tfn +358 50 470 5114, henni.purtonen(snabel-a)mmm.fi

Bioekonomi