Hoppa till innehåll
Media

Europeiska kommissionen godkände Finlands program för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden 2021–2027

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 10.8.2022 13.25 | Publicerad på svenska 11.8.2022 kl. 9.14
Pressmeddelande

Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens (EHFVF) nya programperiod inleds i september efter att kommissionen den 3 augusti 2022 godkände Finlands program för 2021–2027. Den offentliga finansieringen för programmet uppgår till cirka 140 miljoner euro och omfattar hela Finland inklusive Åland.

Genom programmet stöds utveckling av och investeringar inom fiskerinäringarna, dvs. fisket, vattenbruket, fiskhandeln och fiskförädlingen, samt fiskerinäringens miljöåtgärder. Finansiering riktas också till myndighetsverksamhet i anslutning till övervakning av fisket, datainsamling och havspolitik samt till lokal utveckling av fiskerinäringen. 

Syftet är att öka konsumtionen av inhemsk fisk, främja hållbar och ansvarsfull användning av fiskeriresurser och påskynda förnyandet av hela fiskerisektorn och digitaliseringen. En ny finansieringsform är bland annat stöd för företagens forsknings- och utvecklingsprojekt. 

-    Inhemsk fisk har en enorm potential: en ökad konsumtion av inhemsk fisk och företagsverksamheten inom fiskerinäringen har en betydande positiv effekt på ekonomin, miljön och folkhälsan i Finland. EMKVR-programmets roll är central för främjandet av dessa. Finländarna vill äta mer inhemsk fisk, och programmet har som mål att konsumtionen av inhemsk fisk ökar till två portioner per vecka fram till 2030, säger jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen.

Genomförandet av programmet styrs av programdokumentet och av EU-lagstiftning, nationell lagstiftning, anvisningar från kommissionen och finska myndigheter samt av de urvalskriterier som övervaknings-kommittén för programmet har satt upp. 

Europeiska kommissionens meddelande om godkännande av programmet.

Programdokumentet (på finska)

Mer information:

Timo Halonen, konsultativ tjänsteman, 0295162411, timo.halonen(at)gov.fi
 

EU och internationella frågor Fiskar