Hoppa till innehåll
Media

Evalueringen av viltförvaltningen klar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 1.4.2009 9.25
Pressmeddelande -

Evalueringen som gäller Jägarnas centralorganisation, jaktvårdsdistrikten och jaktvårdsföreningarna är nu färdig. Enligt evalueringen ska viltförvaltningen reformeras i etapper. År 2011 slår man samman Jägarnas centralorganisation och jaktvårdsdistrikten som bildar Finlands viltcenter. Centralorganisationens och jaktvårdsdistriktens anställda ska flyttas över till det nya centret medan den förtroendevalda organisationen kvarstår i oförändrad form. År 2012 ska även denna organisation genomgå en reform.

Ett ökat samarbete med intressentgrupper och kundorientering är centrala element i det föreslagna handlingsmönstret. De viktigaste hörnstenarna är det nuvarande välfunkande frivilligarbetet och den förtroendevalda organisationen. Målet är att de lagstadgade myndighetsuppdragen och de övriga funktionerna ska skiljas åt på ett allt tydligare sätt. Ett ytterligare mål är centraliserade funktioner, färre överlappningar och regional specialisering.

Bakom förslaget ligger administrativa och samhälleliga förändringar som ifrågasätter dagens handlingssätt. De största utmaningarna hänger samman med reformen av statens regionförvaltning, intressentgruppernas utvidgade fält och internationaliseringen. I framtiden är förvaltningen och nyttjandet av viltresurserna i Finland i allt högre grad en del av EU:s politik kring naturresurser. Den åldrande jägarkåren och urbaniseringen kräver också förändringar i viltförvaltningen.

För att det värdefulla frivilligarbetet ska kunna fortsätta uppmuntrar man de små jaktvårdsföreningarna att slå sig samman och bilda större jaktvårdsföreningar. De nya större föreningarna får stöd av viltcentret och kan anlita centrets heltidsanställda verksamhetsledare.

Den utomstående evalueringen utfördes av Talent Partners Public Consulting Oy på jord- och skogsbruksministeriets beställning. Jägarnas centralorganisations, jaktvårdsdistriktens och jaktvårdsföreningarnas organisation avviker från den övriga statliga regionförvaltningen. De är s.k. indirekt offentlig förvaltning och har enligt jaktlagen flera offentliga förvaltningsuppdrag. Verksamheten finansieras i regel genom jaktvårdsavgifter som 300 000 jägare betalar. Merparten av utvecklingsarbetet drivs dock av frivilliga krafter på det lokala planet.

Efter samrådet med Jägarnas centralorganisation, jaktvårdsdistrikten och jaktvårdsföreningarna kommer jord- och skogsbruksministeriet att ta beslut om fortsatta åtgärder.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativa tjänstemannen Sami Niemi, tfn 0400 238 505

Sirkka-Liisa Anttila