Hoppa till innehåll
Media

Export av svin till Ryssland minskar det nationella stödet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 28.8.2008 15.29
Pressmeddelande -

Export av svin till Ryssland minskar det nationella stödet till gården. Exporten inverkar också på kriterierna för en husdjursgård och kan även minska kompensationsbidragets nationella tilläggsdel.

Utbetalning av det nationella stödet förutsätter att svinen slaktas i ett av Livsmedelssäkerhetsverket Evira godkänt slakteri eller i något litet slakteri som godkänts av kommunens livsmedelsmyndighet. Det finns inga sådana slakterier i Ryssland. För att få stödet ska man därtill kunna uppge information om köttsvinens slaktvikt och kontrollistor som behövs för tillsynen över stödet.

Exporten kan också inverka på kriterierna för en husdjursgård. Antalet djurenheter som berättigar till nationellt stöd för i år inverkar vid vissa stöd på definitionen av husdjursgård nästa år. Utbetalning av kompensationsbidragets nationella tilläggsdel gör att gården ändras till en växtodlingsgård, om gården i förhållande till åkerarealen inte har tillräckligt med djurenheter som berättigar till nationellt stöd. Då mister gården husdjursförhöjningen av kompensationsbidragets nationella tilläggsdel samt rätten till stöd som är oberoende av produktionen och till hektarstödet för husdjursgårdar.

Mer information vid jord- och skogsbruksministeriet ger:
konsultativ tjänsteman Esa Hiiva, tfn (09) 1605 2657, 040 733 6225