Hoppa till innehåll
Media

Fångstuppgifter om ovanliga fiskarter ska samlas in – förslag till förordning på remiss

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 25.3.2024 14.20 | Publicerad på svenska 27.3.2024 kl. 12.22
Pressmeddelande

Från och med 2025 införs en skyldighet att anmäla fångstuppgifter inom fritidsfisket. Skyldigheten gäller sju fiskarter varav sex är utrotningshotade eller arter som håller på att minska. Med hjälp av anmälningarna samlas viktig data om fiskbeståndens tillstånd.

Onsdagen den 27 mars inledde jord- och skogsbruksministeriet remissbehandlingen av ett utkast till statsrådets förordning om anmälan av fångstuppgifter inom fritidsfisket.

Syftet med förslaget är att stödja planeringen av fisket i Finland i enlighet med lagen om fiske. Syftet med lagen om fiske är att med stöd av den bästa tillgängliga informationen ordna ett hållbart nyttjande och en hållbar vård av fiskeresurserna så att fiskbeståndens och den övriga vattennaturens mångfald kan tryggas.

Genom förordningen stöds också planeringen och uppföljningen av projekt för att stärka vandringsfiskbestånden, som fastställs i statsminister Petteri Orpos regeringsprogram.

Genom anmälningarna av fångstuppgifter får vi aktuell data om fisket och bestånden av de arter som nämns i förordningen. I dag saknas i synnerhet tillräckliga uppgifter om arter som sällan fångas, eftersom uppgifterna som samlas genom fiskeenkäter är ofullständiga i fråga om dem.

Anmälningsskyldigheten föreslås gälla följande arter och bestånd: lax, insjölax, öring, ål, röding i sjöarna Kuolimo och Saimen och andra av Vuoksens vattendrag, harr i havet samt puckellax.

Med hjälp av uppgifterna kan fisket styras utifrån förändringar i fiskbestånden.

När det gäller puckellaxen förbereder sig ministeriet på att arten kan dyka upp i Östersjön och på att i så fall få information om saken så snabbt som möjligt.

Vård av fiskbestånden på basis av data också av intresse för fiskare

Reglering och vård av fiskbestånden utifrån pålitlig data är också i fiskarnas intresse, då man inte behöver införa omfattande begränsningar på basis av försiktighetsprincipen och bristfälliga uppgifter. Med hjälp av data som samlas in av fiskare sammanställs information även för den som bedriver fiske.

”Målet är att regleringen ska vara sådan att fiske begränsas endast då det är nödvändigt. Också när fiskbestånden blir kraftigare behöver vi data för att kunna avskaffa begränsningar och reglering”, säger fiskerirådet Eija Kirjavainen.

Enligt förslaget blir det obligatoriskt att anmäla fångsuppgifter från och med den 1 januari 2025.

Fångstanmälan ska göras utan dröjsmål, dock senast 14 dygn efter att fisken fångades. Anmälningsskyldigheten ska också gälla fiskar som släpps tillbaka.

Enligt utkastet till förordning ska fångstuppgifterna anmälas på Naturresursinstitutets blankett, per telefon eller genom en e-tjänst. Naturresursinstitutet lanserade e-tjänsten Omakala i juni 2022 och den används redan nu för frivilliga anmälningar. Fiskerisektorns intressentgrupper har deltagit i utvecklingsarbetet. I e-tjänsten finns också annan nyttig information för fritidsfiskare, till exempel om begränsningar enligt lagen om fiske.

Länkar:
Utkast till förordning och promemoria
Omakala.fi
Mer information:
Eija Kirjavainen, fiskeriråd, tfn 029 516 2404, eija.kirjavainen@gov.fi