Hoppa till innehåll
Media

FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva besöker Finland

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 14.7.2016 13.00
Pressmeddelande

Den 14–17 juli 2016 besöker José Graziano da Silva, generaldirektör för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO, Finland för första gången under sin mandatperiod. Under besöket diskuterar Graziano da Silva aktuella frågor med jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen och träffar representanter för förvaltningen och intressentgrupper.

Teman för diskussionerna är FAO:s insatser för att förbättra mattryggheten i världen och Finlands deltagande i organisationens verksamhet. Finland kommer att representera de nordiska länderna i FAO:s förvaltningsråd under en treårsperiod som börjar i mitten av 2017. Vid diskussionerna behandlas FN:s mål för hållbar utveckling. FAO har en viktig roll i främjandet av de flesta målen, som antogs 2015 och gäller alla stater.

I generaldirektör Graziano da Silvas program ingår också en presentation av naturresursinstitutet Lukes verksamhet och särskilt av dess skogssektor och statistiktjänster. Han bekantar sig också med finländsk skogsvård och besöker en lantgård.

Graziano da Silva, som är från Brasilien, har varit FAO:s generaldirektör sedan 2012.

Ytterligare information om jord- och skogsbruksministeriet:
Anna Santala, konsultativ tjänsteman, tfn 040 8274007
Aulikki Hulmi, direktör för internationella ärenden, tfn 040 7465802

E-post:fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Bioekonomi EU och internationella frågor Kimmo Tiilikainen Mat och jordbruk Skogar