Hoppa till innehåll
Media

Finansiering kan sökas för projekt som utvecklar turismen i glesbygden

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2022 14.12
Nyhet

Finansiering har utlysts för projekt som utvecklar natur-, mat-, fiske- och jaktturismen. Projektens verksamhet ska i huvudsak omfatta glest bebyggda områden.

En utlysning av finansiering för projekt som utvecklar natur-, mat-, fiske- och jaktturismen i glest bebyggda områden öppnar den 15 juni 2022. Projekten kan till exempel skapa samarbetsnätverk, utveckla produkter och tjänster för turister eller främja ansvarsfullhet, kvalitetsutveckling, tillgänglighet eller köpbarhet inom turismen. Jord- och skogsbruksministeriet riktar sammanlagt tre miljoner euro till utveckling av turismen i dessa områden genom beslut av den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden. 

– Det är fantastiskt att det nu riktas ett så här betydande stöd till turismen i glest befolkade områden, säger arbetsgruppens ordförande Hanna Huttunen (cent).

– Vi hoppas att det kommer in ansökningar från en bred skara av sökande, även från aktörer i sådana områden där det ännu inte finns någon etablerad besöksnäring. 

– De inhemska turistmålen väcker stort intresse, och glesbygden har enormt mycket att ge på detta område, säger arbetsgruppens vice ordförande Johanna Ojala-Niemelä (sd).
Projekten ska i huvudsak omfatta glesbygdsområden. En stor del, över 68 procent, av Finlands areal utgörs av glesbygd. Områdena definieras utgående från Finlands miljöcentrals geodatabaserade klassificering av stads- och landsbygdsområden. Läs mer om klassificeringen här

Beslutet om utlysningen fattades av den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygd, som har till uppgift att främja livskraften och välfärden i glesbygden och bevaka särskilda glesbygdsfrågor. Mer information om arbetsgruppens verksamhet finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats

Mer information om utlysningen och ansökan finns på NTM-centralen i Lapplands webbplats. Ansökningstiden är den 15 juni–15 augusti 2022. 

Den förordning av statsrådet som möjliggör utlysningen av finansieringen godkändes vid statsrådets allmänna sammanträde den 9 juni 2022.

Mer information:
Hanna Huttunen,
ordförande för den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygd, tfn 09 432 3077, fornamn.efternamn@eduskunta.fi
Johanna Ojala-Niemelä, vice ordförande för den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygd, tfn 09 432 3157, fornamn.efternamn@eduskunta.fi
Jord- och skogsbruksministeriet: Jussi Sallila, regeringssekreterare, tfn +358 295 162 129, fornamn.efternamn@gov.fi och Auli Sihvola, specialsakkunnig, tfn +358 295 162 442, fornamn.efternamn@gov.fi