Hoppa till innehåll
Media

Finland agerar för GMO-fria områden

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.3.2009 14.38
Pressmeddelande -

Regeringens kvällsplenum diskuterade i går regeringens proposition med förslag till lag om samexistens. Genom lagen vill man ge producenter och konsumenter en möjlighet att välja mellan genetiskt modifierade grödor och konventionellt och ekologiskt jordbruk. Lagens syfte är att hindra inblandning av genetiskt modifierade grödor i andra grödor.

Medlesstaterna kan odla GM-grödor som EU har godkänt i enlighet med gemenskapslagstiftningen. Den första GM-sorten som kan odlas i Finland, dvs. stärkelsepotatis för industribruk, väntar på EU:s godkännande.

Nästa vecka kommer rådet (jordbruk) att behandla Nederländernas initiativ som går ut på att medlemsstaten själv ska kunna besluta om odling av en GM-sort som EU har godkänt. Finland är mycket positivt till initiativet. Om initiativet godkänns ger den fria händer för medlemsstaterna att ta beslut om GMO-fria områden.

Enligt regeringen är det ytterst viktigt att GMO-fria produkter får en märkning. Då kan konsumenten välja att använda eller inte använda genetiskt modifierade produkter. Nästa år förväntas kommissionen komma med ett initiativ som gäller villkoren och införandet av en märkning av GMO-friheten.

Enligt lagen om samexistens ska odling av GM-sorter beröras av begränsningar och skyldigheter att kompensera ekonomiska försluster. Enligt lagen är jordbrukaren som odlar GM-sorter skyldig att informera myndigheterna och grannarna om odlingen. Om odling sker på arrenderad mark krävs markägarens tillstånd.

En viktig fråga med tanke på samexistensen är eventuella inblandningar av genetiskt modifierade sorter i konventionella sorter. I lagen ingår bestämmelser om skyldigheten att kompensera de ekonomiska förluster som inblandningen medför. Vid förlust är odlaren av GM-grödor i regel skyldig att ersätta de ekonomiska förluster som inblandningen av genmodifierade sorter i konventionella sorter orsakar.

Frågorna kring GM-grödornas säkerhet och konsekvenserna för hälsan eller miljön avgörs i en tillståndsprocess enligt gentekniklagen, inte i lagen om samexistens.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
specialmedarbetare Minna-Mari Kaila, tfn 040 775 6060
avdelningschef Matti Aho, tfn 040 516 9857
lantbruksrådet Kirsi Heinonen, tfn 09-160 542 21
konsultativa tjänstemannen Tero Tolonen, tfn 09-160 534 05

Sirkka-Liisa Anttila regeringen