Hoppa till innehåll
Media

Finland bytte fiskekvoter med Lettland

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2014 9.43
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet bytte i dag en fiskekvot på 5 000 laxar med Lettland. Kvoten gäller Östersjöns centralbassäng och Bottniska viken. I gengäld fick Lettland 500 ton skarpsill.

Avsikten med utbytet är att skapa förutsättningar för ett fortsatt laxfiske i slutet av fiskeperioden särskilt vid Bottenvikens kust. Annars finns det risk att fisket i Bottenviken måste avbrytas mitt i en viktig fiskeperiod eftersom kvoten uppfylls. På grund av den extra laxkvoten behandlas fiskarna i de olika kustområdena så likvärdigt som möjligt.

I Bottenviken riktas laxfisket i huvudsak till Östersjöns starkaste laxbestånd, dvs. de nordliga bestånden, och till små hanlaxar som inte är så värdefulla med tanke på förökningen. Under åren 2007−2013 kom drygt 70 procent av laxfångsterna som ingår i kvoten för laxfisket i centralbassängen och Bottniska viken, från Bottenviken.

Till följd av utbytet kan Lettland inte längre byta ut den underutnyttjade laxkvoten med andra EU-länder som fiskar i Östersjöns centralbassäng. Detta är positivt när det gäller skyddet av Östersjöns laxbestånd för fisket i centralbassängen gäller flera svaga laxbestånd i södra Östersjön. Därför har Finland och Sverige förbjudit garnfisket efter lax i Östersjöns centralbassäng.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
fiskerirådet Risto Lampinen, tfn 0295 162 458
fiskeriöverinspektör Ali Lindahl, tfn 0295 162 219
förnamn.efternamn@mmm.fi

Jari Koskinen