Hoppa till innehåll
Media

Finland, de baltiska länderna och Ryssland samarbetar för att bekämpa rabies

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 3.4.2009 8.17
Pressmeddelande -

Finland och Ryssland har sinsemellan diskuterat ett nytt samarbetsprogram för bekämpning av rabies och vaccinering av vilda djur på båda sidor om gränsen. Under de senaste åren har rabies spridit sig, framför allt i Ryssland.

I det av Jord- och skogsbruksministeriet och Livsmedelssäkerhetsverket Evira arrangerade rabiesforumet söker man idag efter metoder att koordinera bekämpningsarbetet mellan Finland, Ryssland och de baltiska länderna. EU:s kommission finansierar vaccinationskampanjer mot rabies i flera av EU:s medlemsländer.

Rabies eller vattuskräck är en virusorsakad sjukdom som smittar alla jämnvarma djur och människor och angriper det centrala nervsystemet. Sjukdomen sprids vanligast genom bett av ett insjuknat djur. De huvudsakligaste smittospridarna är vilda rovdjur, såsom räv, mårdhund, varg och grävling, och bland husdjuren hund och katt. Rabies kan motverkas genom vaccination.

Inom Finlands närområden förekommer rabies i de baltiska länderna och i Ryssland, främst hos mårdhundar, rävar och vargar, men den kan också uppträda hos hundar, katter och andra husdjur. I de baltiska länderna har sjukdomen bemästrats genom åtelvaccineringskampanjer för vilda djur.

I Finland har rabies påträffats senast för 20 år sedan. Rabies som förekom i sydöstra Finland under åren 1988–89 lyckades man utrota genom en effektiv åtelvaccineringskampanj. Därefter har sjukdomen endast konstaterats i två importerade djur.

Information om rabies och dess bekämpning i Finland finns på webbadressen:
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet_ja_terveys/el__intaudit/rabies

Ytterligare information från jord- och skogsbruksminsteriet:
biträdande avdelningschef Riitta Heinonen, tfn. 050 367 1040
konsultativ tjänsteman Riitta Rahkonen, tfn. 040 356 7675

Sirkka-Liisa Anttila