Hoppa till innehåll
Media

Finland och Norge diskuterar väldigt stränga fiskebegränsningar i Tana älv – orsaken är laxbeståndens extremt svaga tillstånd

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 25.3.2021 15.14 | Publicerad på svenska 25.3.2021 kl. 15.42
Pressmeddelande
Kuva: Jaakko Vähämäki

Förhandlingarna mellan Finland och Norge om fiskebegränsningarna i Tana älv har dragit ut på tiden på grund av den färska informationen som visar att laxbeståndens tillstånd i Tana älv har försämrats snabbt under de senaste åren. Ekolodning visade att bara drygt 14 000 laxar vandrade upp för att leka i Tana älv i somras. Det är mindre än hälften av antalet laxar 2018 som inte heller var särskilt stort.

Norges och Finlands ministrar diskuterade laxbeståndens tillstånd den 26 februari. Efter diskussionen har Norge sänt ett förslag till begränsningar till Finland. Enligt Norges förslag är det inte tillåtet att fiska lax i Tana älv  under den kommande fiskesäsongen på grund av de svaga laxbestånden. Totalförbudet ska gälla gränsälvsområdet i Tana älv. Därtill förbjuder det norska klimat- och miljödepartementet fisket i de biflöden som ligger på Norges sida samt i älvens nedre lopp. Norges miljömyndighet har också sänt på remiss ett förslag till förbud mot fiske efter lax i Tanafjorden och Norges yttre kustvatten inom fyra kommuners områden (Nordkapp, Lebekby, Gamvik och Berlevåg). Förslaget som regionalt sett är väldigt täckande omfattar i praktiken hela det område där tanalax för närvarande fångas. Att fiska andra fiskar fortsätter i huvudsak som hittills.

– Finland har betonat i förhandlingarna att åtgärder som skyddar laxbestånden ska göras i laxens hela livscykelområde ända från älven fram till havet. Begränsningarna ska också vara lika mellan Finland och Norge samt de olika fiskargrupperna. Ur detta perspektiv förhåller vi oss väldigt allvarligt till Norges förslag, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.  

Finland ska ta ställning till frågan och svara på Norges förslag under denna och nästa vecka. Förslaget har behandlats med arbetsgruppen för förvaltning av laxbestånden i Tana älv samt med förhandlingsdelegationen för Tana älvs fiskestadga. Förhandlingar kommer också att föras med Sametinget. Nästa års fiskebestämmelser ska också sändas på remiss. Avsikten är att beslutet om begränsningarna 2021 ska träda i kraft före den 1 maj.

Ytterligare information:
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2686, teppo.sakkinen(at)tem.fi
Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 152, tapio.hakaste(a)mmm.fi
Vesa Ruusila, vilt- och fiskeråd, tfn 0295 162 051, vesa.ruusila(at)mmm.fi

EU och internationella frågor Fiskar Jari Leppä Natur och klimat