Hoppa till innehåll
Media

Finland visar vägen mot skolmåltider vid FN:s toppmöte

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 23.9.2021 10.58
Pressmeddelande
YK:n logolippu

FN:s toppmöte om livsmedelssystem, Food Systems Summit, hålls online den 23 september i samband med FN:s generalförsamling i New York. Republikens president Sauli Niinistö representerar Finland vid mötet. Därtill håller utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari, som är skolmatsambassadör för FN:s livsmedelsprogram WFP, ett anförande vid ett möte om skolmåltider.

Vid toppmötet diskuteras vikten av fungerande livsmedelssystem, det vill säga produktionen, förädlingen, handeln, konsumtionen av mat, för uppnåendet av alla de globala målen för hållbar utveckling. Antalet svältande personer i världen har ökat under de senaste åren och pandemin har ytterligare försvårat situationen. Alla får inte mat finns på lika villkor och alla har inte heller råd med mat. Livsmedelssystemen lider av klimatförändringarna, men i sin nuvarande form påskyndar de också klimatförändringarna. 

Mötet ska ge ämnet politisk uppmärksamhet och leda till åtaganden och handlingsplaner som möjliggör en global reform av livsmedelssystemen. Målet är att trygga livsmedelsförsörjningen och en näringsrik kost för alla och att säkerställa arbete och utkomst för dem som arbetar i livsmedelskedjan på ett sätt som är hållbart för miljön. 

Finland lyfter särskilt fram skolmåltider, som är ett effektivt sätt att förbättra livsmedelsförsörjningen. Under mötet tillkännager Finland en donation om fem miljoner euro till Livsmedelsprogrammets skolmatsprogram. 

”I Finland har vi haft avgiftsfri skolmat längre än någon annanstans, och vi vill förespråka vår modell också som en del av utvecklingssamarbetet. Skolmåltider förbättrar hälsan och lärandet och innebär ofta att också flickor ges möjlighet att gå i skola”, säger minister Skinnari.

Som en del av förberedelserna inför mötet har Finland i år ordnat både en nationell dialog om livsmedelssystem och en nordisk diskussion om ämnet i sin roll som ordförande för Nordiska ministerrådet. Finland hör till de första länderna som ska rapportera om sin nationella handlingsplan för att stärka livsmedelssystemens hållbarhet.

Finland lyfter fram ett övergripande förhållningssätt till frågor som gäller livsmedelssystem. Helheten mat-vatten-skog-energi påminner om det oskiljaktiga sambandet mellan naturresurser och tryggad livsmedelsförsörjning. Modellen One Health är ett sätt att lyfta fram sambandet mellan människors, djurs, växters och miljöns hälsa. Under de förberedande mötena inför toppmötet har Finland också presenterat innovationer som gäller kolbindning i marken.


Mötet kan följas i direktsändning om du registrerar dig på toppmötets webbplats.(Länk till en annan webbplats.)

Läs mer om finländsk skolmatsexpertis på webbplatsen Education Finland (Länk till en annan webbplats.) (på engelska).


Ytterligare information:


Utrikesministeriet: Sanna-Liisa Taivalmaa, utvecklingspolitisk rådgivare, tfn +358 50 526 5630, fornamn.efternamn@formin.fi 

Jord- och skogsbruksministeriet: Aulikki Hulmi, direktör för internationella frågor, tfn +358 50 475 0066, fornamn.efternamn@mmm.f