Hoppa till innehåll
Media

Finländarna är starkt för att produktionen av inhemsk mat stöds

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2022 11.48 | Publicerad på svenska 10.11.2022 kl. 13.52
Pressmeddelande

Av finländarna anser nästan nio av tio, mer exakt 88 procent, att produktionen av inhemsk mat bör stödjas. Särskilt viktigt tycker finländarna att det är att trygga tillgången på inhemska livsmedel. Det anser så stor andel som 94 procent. Stödet till landsbygdsnäringarna anses viktigt också med tanke på samhällets försörjningsberedskap.

Över 60 procent av finländarna bedömer att Rysslands invasion av Ukraina har haft inverkan på deras egna åsikter om den inhemska livsmedelsproduktionens betydelse för Finlands försörjningsberedskap.

Resultaten framgår av en enkätundersökning som jord- och skogsbruksministeriet beställt av Kantar Public. Undersökningen besvarades av 1 004 personer mellan den 14 och 20 oktober 2022.

Att tillgången på inhemska livsmedel tryggas var viktigast för kvinnor, personer över 70 år som bor i landsbygdskommuner, och personer som bor i norra och östra Finland. Skillnaderna är dock små. Svaren visade tydligt att personer under 25 år är minst oroade över tillgången på inhemska livsmedel.

Tryggandet av sysselsättningen inom matproduktionen fick också nästan enhälligt stöd. Nästan alla av de tillfrågade uppgav att de uppskattar inhemsk mat och dem som producerar den. Det var endast bland personer under 25 år som uppskattningen var aningen lägre.

En stor andel var också för att landsbygdens livskraft stöds. Över 80 procent ansåg att det är mycket eller ganska viktigt.

Många vill att jordbruksstöden bidrar till att minska klimatpåverkan

Undersökningen har samband med en kampanj som jord- och skogsbruksministeriet nyss startade för att informera både jordbrukare och konsumenter om den nya programperiod för EU:s gemensamma jordbrukspolitik som inleds vid ingången av 2023.

I undersökningen utröntes också finländarnas förväntningar på jordbruksstödens roll när det gäller att lösa miljöfrågor. 75 procent av de som svarade ansåg att det är viktigt att jordbruksstöden bidrar till att minska matproduktionens klimatpåverkan.  Nästan alla som svarade ansåg att det är viktigt att bevara och öka den biologiska mångfalden med hjälp av stöden.
90 procent av de tillfrågade trodde att det är möjligt att producera mat på ett miljövänligt sätt i Finland. Det ansåg också de grupper som var mest beredda att öka andelen utländsk mat. Nästan 80 procent av de tillfrågade motsatte sig dock en ökning av andelen utländsk mat.

Målgruppen för undersökningen var personer i Finland (med undantag av Åland) i åldern 18 år eller äldre. Undersökningen besvarades av 1 004 personer mellan den 14 och 20 oktober 2022. Svaren samlades in via Gallup Forum, en svarspanel på internet som används av Kantar Public. Resultatens statistiska felmarginal är +/- 3,1 procentenheter.

Bilaga: Kantars rapport (på finska)

Mer information: 
Pekka Väisänen, ledande kommunikationsexpert, tfn 0295 162 480