Hoppa till innehåll
Media

Finsk-ryskt program för hantering av risker för översvämningar och torka

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 16.4.2014 9.16
Pressmeddelande -

På ett gemensamt seminarium i Imatra 15.4.2014 arbetade Finland och Ryssland fram ett program för gränsvattnen för att hantera risker för översvämningar och torka. Kommissionens expertgrupper sammanträder samtidigt 14.–16.4.2014.

Gränsvattensamarbetet mellan Finland och Ryssland har pågått redan i 50 års tid. En gränsälvsöverenskommelse undertecknades 24.4.1964. Det viktigaste samarbetsorganet är den finsk-ryska kommissionen för utnyttjandet av gränsvattnen som sammanträder årligen. Kommissionen har två arbetsgrupper som arbetar med frågor som gäller vattenskyddet och harmonisering av användningen av vattenresurser. Grupperna sammanträder nu i Imatra.

Trots varierande konjunkturer och stora förändringar i båda länderna har samarbetet fortsatt. Samarbetet är mycket praktiskt. Under åren har länderna funnit bra lösningar i frågor som handlar om användning och skydd av vattnen och förvaltning av fiskbestånd. Gemensamma regler för vattenföringen i Saimen och Vuoksen vattensystem är ett exempel på arbetets resultat. Med hjälp av reglerna har man kunnat minska negativa effekter och skador som översvämningar och torka orsakat i båda länderna.

Bägge länderna ser att samarbetet är ett bra exempel på gemensam vård av gränsvatten även ur ett internationellt perspektiv. Erfarenheterna av tillämpningen av överenskommelsen har använts i arbetet med internationell vattenrätt samt i andra länder vid planeringen av bilateralt gränsvattensamarbete. I samarbetet deltar intressentgrupper och verksamhetsutövare samt företrädare för administrationen och expertbranscher.

Länderna har 18 gemensamma gränsvatten, de största är Vuoksen och Paatsjoki vattensystem. Samarbetet täcker vattenhushållningens alla sektorer: vattenkraft, vattenreglering, -bygge, -skydd, -trafik och fiskerihushållning. Under de senaste åren har man fokuserat på att hantera risker för översvämning och torka, bedöma effekterna av klimatförändringen och vårda vattnen. För att återetablera vandrande fisk i gränsvattnen har man inlett flera gemensamma samarbetsprojekt.

Ytterligare information:

ordförandena för arbetsgruppen harmoniserad användning av vattenresurser
Finland: Kai Kaatra, kai.kaatra@mmm.fi, tfn 0295 162 106
Ryssland: M.V. Kazmina, mvkazmina@nlbvu.spb.ru

ordföranden för vattenskyddsarbetsgruppen Seppo Rekolainen, seppo.rekolainen@ymparisto.fi, tfn 040 580 6538

Kommissionens webbplats: http://www.rajavesikomissio.fi/