Hoppa till innehåll
Media

Fiskebestämmelser förkortar fisketiden för lax i Torne älv

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 4.4.2024 10.00 | Publicerad på svenska 4.4.2024 kl. 14.49
Pressmeddelande

Fiskebestämmelserna för Torne älv är striktare än förra året. Jord- och skogsbruksministeriet och den svenska havs- och vattenmyndigheten har kommit överens om fiskebestämmelserna för årets fiskesäsong vid Torne älv. De träder i kraft den 1 juni 2024.

Finland och Sverige förhandlar årligen om fiskebestämmelser för Torne älv. Syftet är att säkerställa att bestämmelserna är på en tillräcklig nivå i förhållande till fiskbeståndens tillstånd och att fisket är hållbart i det område som omfattas av överenskommelserna.

Laxfisket i Torne älv börjar i år en vecka senare och slutar en vecka tidigare jämfört med de senaste åren. Fiske är tillåtet från kl. 12 den 8 juni till och med den 25 augusti.

Laxfiske med långskaftad håv inleds kl. 12 den 8 juni. Sista tillåtna fiskedagen är den 15 juli.

Fisketiden för handredskapsfiske med sänke, det vill säga fiske med spinnfluga, kommer också att senareläggas. Denna form av handredskapsfiske med kastvikt är tillåten från kl. 12 den 8 juni till och med den 16 juni på de områden i Kukkolaforsen som är markerade på kartan på båda sidor om statsgränsen samt i Matkakoski på Finlands sida. Fiske med spinnfluga eller konstgjort bete som väger mer än 40 g och som kan fastna i laxar utifrån är därmed förbjudet på ovannämnda vattendrag från och med den 17 juni.

Som underlag för förhandlingarna om fiskebestämmelserna användes en rapport om fiskbeståndens tillstånd i Torne älv som tagits fram av Naturresursinstitutet och Sveriges lantbruksuniversitet SLU.

Orsaken till ändringarna inför den kommande fiskesäsongen är risken att laxens svaga uppvandring i Torne älv fortsätter. Därför minskas fisketrycket mot lax i älven i början och slutet av fiskesäsongen. På detta sätt skyddas de stora laxarna som är värdefulla för fortplantningen och mångfalden. Dessa vandrar upp i älven i början av fiskesäsongen och befinner sig på sina lekplatser uppströms i älven i slutet av fiskesäsongen.

Vid hörandet av intressegrupper lyftes fram i synnerhet förslaget att skjuta upp fiskesäsongens inledning med en vecka, till veckoslutet efter skolavslutningarna.

Åsikterna om när fisketiden ska avslutas varierade mycket. Det uttrycktes en oro för fisketurismföretagens verksamhetsförutsättningar, som i förhandlingarna togs i hänsyn så att fisketiden nu är 10 dagar längre jämfört med i förslaget.

Finland föreslog också en begränsning av antalet ryssjor per fiskare inom avtalsområdet, men ingen överenskommelse kunde nås i frågan.

De genom protokoll överenskomna nya bestämmelserna ska tas in i den nationella lagstiftningen genom en förordning av statsrådet. Ett protokoll enligt förordningen publiceras också i författningssamlingens fördragsserie.

Bilagor:
Protokoll om de fiskebestämmelser som Finland och Sverige har kommit överens om för Torne älv

Ytterligare information:
Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 494, fornamn.efternamn@gov.fi
Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 152, fornamn.efternamn@gov.fi

Naturresursinstitutets publikation: Torneälvens bestånd av lax, havsöring och vandringssik – gemensamt svensk-finskt biologiskt underlag för bedömning av lämpliga fiskeregler under 2024

EU och internationella frågor Fiskar Natur och klimat