Hoppa till innehåll
Media

Fjolårets stödnivåer fastställda

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 20.2.2014 11.00
Pressmeddelande -

Det slutliga antalet enheter som ger rätt till stöd är nu klara. Regeringen beslutade i dag om 2013 års nivåer för lagringsstödet för trädgårdsprodukter, stödet för slaktkvigor och produktionsstödet för mjölk i Södra Finland.

För lagringsstödet för trädgårdsprodukter har bestämts ett högsta tak såväl nationellt som genom EU-beslut. För att inte överskrida de maximala stödbeloppen, ska enhetsstödet sänkas. När det gäller maskinellt avkylda lager ska lagringsstödet uppgå till 7,20 euro per kubikmeter och i fråga om andra lager till 4,40 euro per kubikmeter. Det högsta taket för trädgårdsprodukternas lagringsstöd höjdes på samma gång för att betalningsfullmakten för det nationella stödet i Södra Finland ska tillämpas så fullt ut som möjligt. Stödet för slaktkvigor höjs med 45 euro per djurenhet, den nya stödnivån är 285 euro per djurenhet. En slaktkviga motsvarar 0,6 djurenhet. Produktionsstödet för mjölk höjs med 0,1 cent per liter i alla stödregioner. Efter höjningen är stödnivån 2,9–4,1 cent per liter beroende på stödregionen.

Beslutet har inte några direkta statsfinansiella konsekvenser eftersom beslut om stödets maximala belopp (miljoner euro) fattas separat i samband med att stödformen godkänns. I lagringsstöd betalas uppskattningsvis 0,86 miljoner euro, i stöd för slaktkvigor 0,72 miljoner euro och för produktionsstödet för mjölk har enligt förordningen om nationellt stöd till Södra Finland reserverats 14,58 miljoner euro för år 2013.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn 0295 16 2347