Hoppa till innehåll
Media

Flygspridning av rabiesvaccin inleds

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 28.4.2005 6.52
Pressmeddelande -

Flygspridningen av rabiesvaccin för små rovdjur genomförs denna vår vid gränsområdet i sydöstra Finland 28.4.2005-5.5.2005. Genom att sprida ut vaccinbeten strävar man efter att förhindra en eventuell spridning av skogsrabies till Finland.

Under flygspridningen fäller man ner 80 000 vaccinbeten vid det sydöstra gränsområdet. Betena sprids ut från Vederlax till Tohmajärvi samt längs sydkusten ända till Pyttis på ett ca 20-30 km brett område, sammanlagt på ett 4 000 km2 stort område.

De vaccinbeten som används vid flygspridningen är ca 4x4 cm stora och väger ca 20 gram. Vaccinet innehåller försvagat rabiesvirus, som är ofarligt för djuren.

Betena bör lämnas i fred i terrängen. En person som fått vaccin via munnen, ögonens slemhinnor eller via ett öppet sår skall tvätta de berörda partierna och uppsöka hälsovårdscentralen för säkerhets skull.

Vaccineringskampanjen har visat sig ha önskad effekt. Det har inte diagnostiserats ett enda fall av rabies hos mårdhundar, rävar eller hundar i vårt land på över femton år.

Om man upptäcker en mårdhund, räv eller annat rovdjur som beter sig konstigt i naturen, skall man meddela detta till en tjänsteveterinär, t.ex. till kommun- eller länsveterinären, som i sin tur sänder det avlivade eller döda djuret till Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel (EELA) för undersökning. Undersökningarna är avgiftsfria.

Utöver kliniska misstankar uppföljs även förekomsten av rabies och vaccinbetets effekt i synnerhet i vaccineringsområdet. Forskningsanstalten önskar också få de rävar och mårdhundar som fällts i vaccineringsområdet eller dess näromgivning för uppföljande forskning. Proverna sänds till EELA:s regionenhet i Uleåborg.

Ytterligare information:

Veterinär Miia Jakava-Viljanen, EELA, tfn 09-393 1725

Veterinärinspektör Tiia Tuupanen, jord- och skogsbruksministeriet,

tfn 09-160 52787

>> Sändning och förpackning av prover
>> En bild på rabiesvaccinbete