Hoppa till innehåll
Media

FN-möte om livsmedelssystem i Rom – Finland förespråkar skolmåltider till stöd för barns och ungas lärande och utveckling

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 24.7.2023 15.55 | Publicerad på svenska 25.7.2023 kl. 11.46
Pressmeddelande
YK:n ruokajärjestelmähuippukokouksen 1. seurantakokous alkoi maanantaina. Suomen valtuuskuntaa johti kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, joka keskustelee kuvassa Nepalin pääministerin Pushpa Kamal Dahalin kanssa.

Den 24–26 juli i Rom håller FN det första uppföljningsmötet för det toppmöte om livsmedelssystem som hölls för två år sedan. Vid mötet lyfter Finland fram sina egna erfarenheter som föregångare när det gäller gratis skolmåltider.

Den 24–26 juli i Rom håller FN det första uppföljningsmötet för det toppmöte om livsmedelssystem som hölls för två år sedan. Vid mötet lyfter Finland fram sina egna erfarenheter som föregångare när det gäller gratis skolmåltider.

”Vid mötet betonar Finland hur viktig gratis skolmat är, inte bara med tanke på barns och ungas kost, utan även den samhälleliga utvecklingen. Skolmåltider stöder den allmänna välfärden, jämlikheten, den ekonomiska utvecklingen och samhällsfreden. Finland har erfarenheter av detta”, konstaterar jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio som leder Finlands delegation. I Finland har man erbjudit gratis skolmåltider sedan 1940-talet.

Konflikter, ekonomiska chocker och klimatförändringar har skapat en global livsmedelskris, som förvärrats av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Det senaste bakslaget för livsmedelsförsörjningen är att Ryssland drog sig ur avtalet om spannmålstransporter över Svarta havet. Den allt osäkrare livsmedelsförsörjningen oroar Finland, som anser att det globalt finns ett stort behov av lösningar som stärker livsmedelssystemen. Anfallskriget och prisökningen har avslöjat svagheter i olika länders nationella livsmedelssystem.

Vid mötet i Rom granskar man hur arbetet för hållbara livsmedelssystem framskrider, informerar om lyckade reformer och vilka utmaningar man kan stöta på samt ökar politiska beslutsfattares medvetenhet om livsmedelssystemens roll när det gäller att nå målen för hållbar utveckling.

I Finland arbetar man konsekvent för att stärka hållbarheten av det egna livsmedelssystemet, med målet att uppnå en balans mellan människans, ekonomins och miljöns välfärd, och man är beredd att dela med sig av de erfarenheter och den goda praxis man har.

Finland stöder hållbara livsmedelssystem i utvecklingsländer och erbjuder finländskt specialkunnande för att lösa problem. Finland stärker också livsmedelstryggheten genom humanitärt bistånd och stöder i synnerhet de människor som är mest utsatta.

Den internationella koalitionen för skolmat (Global School Meals Coalition) som inrättats på initiativ av Finland och FN:s Världslivsmedelsprogram (WFP) främjar tillgången till och tillräckliga resurser för skolmåltider världen över.

”Målet för koalitionen är att alla barn ska ha tillgång till hälsosam och näringsrik skolmat senast 2030. Vårt initiativ har fått stort gensvar: hittills har cirka 84 länder samt 95 organisationer och aktörer anslutit sig till koalitionen”, säger Juha Savolainen, biträdande avdelningschef för utrikesministeriets utvecklingspolitiska avdelning, som också deltar i uppföljningsmötet.
Finland och Frankrike delar på ordförandeskapet för koalitionen.

Cirka 2 000 delegater från 170 länder, tjugo statschefer och över hundra ministrar förväntas delta i mötet. I mötet deltar också femhundra företrädare för producenter, industrin och handeln samt forskare och frivilligorganisationer. Mötet öppnas av FN:s generalsekreterare Antonio Guterres och Italiens premiärminister Giorgia Meloni.

Mer information:
Uppföljningsmötet: Aulikki Hulmi, direktör för internationella ärenden, jord- och skogsbruksministeriet, tfn +358 50 475 0066 
Koalitionen för skolmat: UM: Juha Savolainen, biträdande avdelningschef, utrikesministeriet, tfn +358 295 351 508
E-post: fornamn.efternamn@gov.fi

EU och internationella frågor Mat och jordbruk