Hoppa till innehåll
Media

För att få stöd ska tidsfristen för anmälan om djur följas noga

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 7.11.2007 11.06
Pressmeddelande -

Nu gäller det för varje djurhållare att noga följa de fastställda tidsfristerna när han gör anmälan till nötkreatursregistret avseende köp av djur, förflyttningar till och från anläggningen samt alla djur som föds och dör i anläggningen. En försenad anmälan kan i fortsättningen innebära att det berörda nötkreaturet inte berättigar till bidrag.

Om anmälan till nötkreatursregistret inte görs inom utsatt tid medför detta att djuren enligt Europeiska kommissionens tolkning avstängs från alla bidrag för nötkreatur som EU finansierar. Kommissionens tolkning bygger på EG-domstolens dom från i våras. I Finland skulle detta gälla tjurbidrag och bidrag för stutar samt produktionsbidrag för nötkreatur.

Mer information om tiden för ändringen och närmare detaljer lämnas senare. Finland och vissa andra medlemsstater försöker tillsammans få sin röst hörd i kommissionen i syfte att säkra vederbörliga riktlinjer.

Anmälan till nötkreatursregistret ska göras inom sju dagar efter den berörda händelsen. De gällande kraven trädde i kraft år 2002.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
sektionschef Juha Palonen, tfn 09-160 529 35, 0400 812 935
överinspektör Marjatta Jokela, tfn 09-160 523 14, 0400 933 671

En sammanfattning av EG-domstolens dom kan läsas på adressen:
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=sv&lng1=sv,fi&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,
hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=449214:cs&page=1&hwords=C-45%2F05%7E