Hoppa till innehåll
Media

Verksamheten fortsätter också mellan budgetperioderna
För landsbygden och jordbruket finns finansiering också 2021 – 2022

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.11.2020 14.54
CAP-logo
CAP-logo

Arbetet med EU:s nya budgetperiod för unionens gemensamma jordbrukspolitik pågår som bäst. Europeiska jordbruksfonden EJFLU:s pågående programperiod löper snart ut, men finansieringen fortsätter också under de följande två åren.

Det är fråga om en så kallad övergångsperiod mellan budgetperioderna. Finansieringsinstrumenten är desamma som nu, men medlen kommer från budgeten för den nya perioden.

"Övergångsperioden innebär i praktiken att den aktiva verksamheten för att utveckla landsbygden fortsätter 2021 - 22, medlen är bara nya", säger avdelningschef Minna-Mari Kaila.

Åren 2021 – 2022 kan man söka finansiering för olika projekt på samma sätt som i dag. Projekttiden och utbetalningen kan pågå fram till 2025. Även företagsverksamheten på landsbygden finansieras med nuvarande åtgärder fram till 2022. Bestämmelserna och anvisningarna som gäller stöd till jordbrukare ges våren 2021 efter att övervakningskommittén för programmet för utveckling av landsbygden har godkänt programändringarna och kommissionen har gett sitt godkännande till dem. De nuvarande Leadergrupperna fortsätter att genomföra sina nuvarande lokalt ledda strategier under övergångsperioden.

Bekämpning av klimatförändringen i fokus under den nya budgetperioden

De särskilda prioriteringarna i reformen av jordbrukspolitiken gäller målen i EU:s gröna giv, bekämpning av och anpassning till klimatförändringen, djurens hälsa och välbefinnande samt etablering av nya jordbrukare till sektorn. Kompetensutveckling, kontaktarbete, digitalisering och innovationer samt investeringar är viktiga. Att trygga primärproduktionens lönsamhet, landsbygdsutvecklingen samt utvecklingen av riskhanteringen hör också till reformens fokusområden.

Under övergångsperioden stöds verksamheten också med EJFLU:s återhämtningsmedel.

Mer information om GJP-reformen finns att få på jord- och skogsbruksministeriets webbplats: www.mmm.fi/cap27.

Ytterligare information:

Minna-Mari Kaila, avdelningschef, fornamn.efternamn@mmm.fi

Administration CAP27 EU och internationella frågor Landsbygd Mat och jordbruk