Hoppa till innehåll
Media

Förhandlingsresultat angående nordligt jordbruksstöd har uppnåtts med producento

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 11.6.2008 13.42
Pressmeddelande -

Statens och jordbruksproducenternas centralorganisationers (MTK och SLC) förhandlare för de nationella stöden har kommit till en gemensam ståndpunkt gällande utvecklingsförslaget som skall inlämnas till Europeiska kommissionen om stödsystemet för det nordliga stödet.

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila är mycket nöjd med det uppnådda förhandlingsresultatet. ”Statens och jordbruksproducenternas gemensamma linje är en bättre utgångspunkt för förhandlingarna om det nordliga stödet än ett ensidigt förslag”, konstaterar minister Anttila. Enligt henne utgör det finländska förslaget inget hot mot det nordliga stödets varaktighet.

Statsrådet har för avsikt att behandla förslaget till ändring av det nordliga stödet 19.8.2008. Jord- och skogsbruksministeriet informerar om förslagets innehåll efter statsrådsbehandlingen.

Finlands målsättning är att uppnå ett förhandlingsresultat med kommissionen under hösten. Avsikten är att det förnyade systemet för det nordliga stödet skall träda i kraft från och med början av år 2009.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
överdirektör Heimo Hanhilahti, tfn (09)160 53311, 040 513 2120
konsultativ tjänsteman Esa Hiiva, tfn (09)160 52657