Hoppa till innehåll
Media

Förordning om jakt på skogshönsfåglar träder i kraft den 10 september

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 23.8.2022 12.05 | Publicerad på svenska 23.8.2022 kl. 14.16
Pressmeddelande
Metso
Kuva: Juha Mälkönen

Skogshönsstammarna är mycket starka på flera håll i landet. Under den jaktsäsong som inleds den 10 september gäller i stora områden de längsta jakttider som kan tillåtas enligt jaktförordningen. Eftersom det finns regionala skillnader i stammarnas storlek, gäller fredning i vissa områden.

I största delen av norra och östra Finland pågår jaktsäsongen för tjäder och orre till och med den 10 december. Vinterjakt på tjädertuppar och orrtuppar är tillåten i ett större område än förra vintern. I mellersta och södra Finland är jakttiden för orre kortare, och i Egentliga Finland är jakt på orre totalförbjuden. Jakt på tjäder är helt förbjuden i Nyland och i Egentliga Finland. Jakt på järpe är förbjuden i landskapen Södra Karelen och Kymmenedalen. Jakt på dalripa är förbjuden i en stor del av landet , men i mellersta Lappland, norra Kajanaland och Koillismaa är jakt på dalripa tillåten till utgången av oktober.

Skogshönsstammarnas aktuella storlek övervakas noggrant med hjälp av triangelinventering. Färska och omfattande inventeringsdata och en tidsserie på över 30 år gör det möjligt att införa begränsningar i rätt områden och samtidigt tillåta jakt i större utsträckning i andra områden. Med stöd av insamlade data kan man vid behov förkorta jaktsäsongen eller förbjuda jakt helt och hållet. 

Mer information:

Janne Pitkänen, specialsakkunnig, tfn 0295 162 338, fornamn.efternamn@gov.fi