Hoppa till innehåll
Media

Gårdar får stöd för uppgörande av energiplaner

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 3.12.2009 12.53
Pressmeddelande -

Statsrådet godkände i dag förordningen om stöd för energiplaner för gårdsbruksenheter. Planen ska bidra till en effektivare energiförbrukning på gården. Uppgörandet av energiplaner ingår i det frivilliga energiprogrammet för gårdsbruksenheter. Enligt förordningen är det statliga stödet begränsat till 85 procent av de kostnader som följer av framtagandet av planen. De maximala kostnaderna som ger rätt till stöd, uppgår till 1 100 euro utan mervärdesskatt.

Energiplanen är en tjänst som förbättrar gårdens energieffektivitet och som består av ett endagsbesök av en av Landsbygdsverket godkänd planerare och en rapport. Planen utarbetas i samarbete med jordbrukaren då man går igenom gårdens möjligheter att spara energi och förbättra energieffektiviteten. Samtidigt utvärderas också gårdens möjligheter att öka användningen och produktionen av förnybar energi. I rapporten noteras de överenskomna åtgärder som gården kan vidta enligt resurserna.

De som Landsbygdsverket godkänner som planerare ska ha en grundläggande utbildning inom primärproduktionssektorn eller en teknisk bransch. Ytterligare ska de vara insatta i energifrågor inom jordbruket och genomgå Landsbygdsverkets systemutbildning som bl.a. handlar om stödvillkoren och särdragen hos gårdarnas energiförbrukning. Om man vill bli energiplanerare, kan man ansöka om godkännande hos Landsbygdsverket som också lägger ut en lista över godkända planerare på sin webbplats.

Gårdarnas energiplaner är en del av det frivilliga energiprogrammet för gårdsbruksenheter. Genom programmet är det möjligt för gårdar inom jordbruket och trädgårdsodlingen att få olika tjänster för att förbättra energieffektiviteten och stimulera användningen och produktionen av bioenergi. Programmet är jordbrukssektorns nyckelåtgärd när man förverkligar målen för bättre energieffektivitet som ingår bl.a. i EU-direktivet om energitjänster och den nationella klimat- och energistrategin. Programmet har utarbetats i samarbete mellan förvaltningen och de nationella producent- och rådgivningsorganisationerna.
Energiprogrammet startar officiellt när jord- och skogsbruksministeriet och jordbrukets och trädgårdsodlingens producentorganisationer undertecknar ett branschavtal. Därefter kan enskilda gårdar också delta i programmet och ansökan om stöd för energiplaner inleds. Stödet söks hos TE-centralen (1.1.2010 närings-, trafik- och miljöcentralen) av den som tar fram energiplanen.
För stödet reserveras inte nya anslag utan betalas med gällande anslag.

Ytterligare upplysningar:
överinspektör Veli-Pekka Reskola, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 546 9065
överinspektör Mari Rajaniemi, Landsbygdsverket, tfn 020 77 25598

Mer information om beredning av och innehållet i programmets samt frågor som gäller stödet för energiplaner finns att få på jord- och skogsbruksministeriets och Landsbygdsverkets webbsidor:
http://www.mmm.fi/energiprogrammetforjordbruket
http://www.mavi.fi/sv/index/odlarstod/energiprogrammet.html

Sirkka-Liisa Anttila